Program kursu Program kursu

Etap II: Szkolenie Stwórz swój biznesplan Etap II: Szkolenie Stwórz swój biznesplan

Termin: październik 2014 - styczeń 2015

Czas trwania: trzy dwudniowe sesje stacjonarne (3 x 16h szkolenia, 8h/dzień, w weekendy) i dwie dwutygodniowe sesje e-learningowe

Rezultaty: Stworzenie biznesplanu dla własnego przedsiębiorstwa przez każdego z uczestników.