Bądź skuteczny. Planuj i osiągaj cele! Bądź skuteczny. Planuj i osiągaj cele!

Co robić aby osiągnąć stawiane sobie cele?
Jak uniknąć pułapek, które utrudniają ich realizację?

Po pierwsze – MARZENIA

Masz niewypowiedziane życzenie, mgliste postanowienie, odległe marzenie? Spisz je.

 • Czy jest Ci ono naprawdę potrzebne i warte zachodu?
 • Czy jesteś gotowy, aby się z nim zmierzyć?

No to zaczynamy!

Po drugie – KORZYŚCI

Rozpoznaj i pobudź swoją motywację.

 • Po co chcesz to zrobić?
 • Jakie korzyści chcesz osiągnąć?

Aby osiągnąć wyznaczony cel musisz się na niego porządnie „nakręcić”! W chwilach zniechęcenia i zwątpienia warto powracać do korzeni, przypomnieć sobie, dlaczego to, co robię jest ważne, jakie odniosę korzyści.

Zanim zrezygnujesz – pomyśl jak się poczujesz, gdy dotrzesz do celu pokonując wszystkie przeciwności.

Po trzecie – CEL

Jedną z pułapek na drodze skuteczności w działaniu jest niejasny cel.

 • Co zrobić, aby przetłumaczyć marzenia na cele?

Z pomocą przychodzi tu, znana już niektórym, metoda SMART, która niedawno doczekała się nowelizacji. Teraz cel musi być SMARTER, czyli jeszcze mądrzejszy:

 • SIMPLE – jasny, konkretny, czytelny – czyli zrozumiały i nie pozostawiający miejsca na wątpliwości czy reinterpretacje
 • MEASURABLE – mierzalny – czyli można obiektywnie sprawdzić / zaobserwować, czy został osiągnięty
 • ACHIEVABLE – możliwy do osiągnięcia, realny – mierz siły na zamiary – zbyt „ambitny” i „odległy” cel zniechęca do działania
 • RELEVANT – ważny, istotny, wartościowy dla osoby go realizującej (silny motywator wewnętrzny)
 • TIMELY DEFINED – terminowy, czas realizacji powinien być dokładnie określony (ustalony nieprzekraczalny termin działa motywująco)
 • EXCITING – ekscytujący, to nawiązanie do motywacji i zaangażowania w realizację celu, im bardziej atrakcyjny wydaje nam się cel (i droga do jego osiągnięcia), tym większe szanse na jego realizację
 • RECORDED – zapisany – namacalny dowód powziętego zadania zobowiązuje

Różnica między marzeniem a celem

Marzenie zawodowe: „Chcę pracować w księgowości”.

Cel zawodowy: „Do 30 roku życia ukończę studia na kierunku księgowość i zdobędę certyfikat księgowego umożliwiający pracę w wyuczonym zawodzie”.

Po czwarte – PLAN

Wielkim sabotażystą naszych działań są tzw. słoniowe zadania, czyli takie, które przytłaczają swoim ogromem i skomplikowanością. Takie zadania często odsuwa się na bok, zostawia na później, do czasu, aż będzie wiadomo „jak je ugryźć”. Tymczasem sprawa raz odłożona dalej odkłada się sama… Nie zwlekaj – rozpracuj takie zadanie!

 • Czy wiesz jak to zrobić?

Nieraz słyszałeś, że dobry plan to połowa sukcesu. Właśnie tu z pomocą przyjdzie nam plan, w którym rozbijemy wielkie (na pozór nieosiągalne) zadanie na mniej skomplikowane etapy. Dzięki „rozmienieniu zadania na drobne” łatwiej poradzimy sobie z realizacją całości. Wyszczególnij zatem etapy przedsięwzięcia, a w ich ramach wypisz poszczególne zadania, które przybliżą Cię do realizacji celu.

Należy przy tym pamiętać o ustaleniu kolejności wykonywania zadań i wyznaczeniu terminów realizacji poszczególnych etapów. Spisz plan.

Po piąte – CZAS

Jasny cel i szczegółowy plan na nic się nie zda, jeśli nie przeznaczysz odpowiedniej ilości czasu na jego wykonanie.

 • Jak zapanować nad czasem?

Oszacuj ile czasu zajmie każde zadanie. Przydziel termin realizacji (od – do) każdemu etapowi. Przeznacz czas na sprawdzanie postępów. Pamiętaj również, aby założyć tzw. bufory czasowe, czyli bezpieczny zapas czasu na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności oraz działanie czynników niezależnych od Ciebie.

Wpisz zadania do kalendarza i rozliczaj się z ich wypełniania (odhaczanie przynosi radość!). Za każde wypełnione zadanie należy Ci się nagroda (oczywiście dopasowana do zasług)!

Co może być nagrodą? Filiżanka herbaty z cytrynką, wyjście do kina, telefon do psiapsiółki, obejrzenie ulubionego programu, meczyk w TV, drzemka, ciesteczko, spacer, 15 minut na demotywatorach.

Przykład działania

1. Marzenie / potrzeba: Nauczyć się języka obcego.

2. Korzyści:

 • Zaliczę zajęcia na studiach (skończę studia).
 • Zyskam podkładkę dla pracodawcy potwierdzającą znajomość języka (zdobędę pracę).
 • Będę mógł wyjechać na wymianę studencką (przeżyję przygodę).
 • Zyskam biegłość w czytaniu literatury fachowej w oryginale (zaoszczędzę czas).

3. Cel: W ciągu trzech miesięcy (ok. 120 dni) zdam egzamin językowy na poziomie C1.

4. Plan i czas:

 • Do … – zorientuję się w wymaganiach certyfikatu
 • Do … – wyszukam i porównam oferty szkół językowych
 • Do … – zapiszę się na eksternistyczne zajęcia językowe
 • Będę uczestniczyć w zajęciach 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące
 • Do … – zakupię multimedialny kurs językowy
 • Codziennie będę słuchać rozmówek w drodze na uczelnię
 • Do … – zapiszę się na egzamin
 • Tydzień przed egzaminem przeznaczę 1 godzinę dziennie na powtórki
 • Podejdę do egzaminu (i go zdam!)

 

Życzę odwagi w planowaniu i realizacji mądrych celów,
Anna Bielawiec-Osińska | Biuro Karier UMK
(15.04.2013)