Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów studiów I i II stopnia.

Zapisy odbywają się przez USOS.

Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Dowiesz się czym jest stres i na czym polega działanie mechanizmu stresowego
 • Poznasz przyczyny oraz skutki stresu
 • Określisz przyczyny stresu i skutki odnoszące się do Ciebie
 • Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem dnia codziennego, które będziesz mógł od razu zastosować w praktyce
 • Nauczysz się definicji asertywności oraz jej praw, a także poznasz różnice między zachowaniami asertywnymi a nieasertywnymi
 • Będziesz bardziej świadomy swojej asertywności w kontekście różnych sytuacji i ludzi
 • Poznasz techniki asertywne, które będziesz potrafił zastosować w różnych sytuacjach
 • Nauczysz się otwarcie wyrażać własne opinie i potrzeby, stawiać granice, wyrażać negatywne uczucia, bronić swoich praw.


Zakres tematów:
1.Stres i jego działanie
2.Techniki radzenia sobie ze stresem
3.Zasady asertywności
4.Techniki asertywne

Terminy:

11.10. 2018 czwartek, (9.00 -14.00) ,

18.10. 2018 czwartek, (9.00 -14.00) ,

25.10. 2018 czwartek, (9.00 -14.00)

Prowadząca:

Izabela Rutkowska

Miejsce:

pokój warsztatowy Biura Karier UMK, Gagarina 33.

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 10 h pracy studenta = 25 h = 1 ECTS

zaliczenie bez oceny

 • ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)
 • indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)
 • obecność na zajęciach (65%)


 

Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery 

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Określisz swoje predyspozycje zawodowe i poznasz różne możliwości wykorzystania ich po studiach
 • Rozwiniesz kompetencje niezbędne do osiągnięcia Twoich planów
 • Nauczysz się jak kreatywnie szukać miejsc, w których najlepiej możesz się realizować
 • Dowiesz się, jak efektywnie zaprezentować się pracodawcom.

Cel główny: rozwój kompetencji -  dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności, etyka i profesjonalizm. Ponadto rozwój kompetencji takich jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność, samodzielność

Program będzie obejmował następujące zagadnienia:

1. Co dalej po studiach? Różne opcje ścieżek zawodowych
2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych
3. Jak inwestować w swój rozwój
4. Sposoby szukania pracy
5. Jak skutecznie przygotowywać dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i list motywacyjny
6. Autoprezentacja – kreowanie własnego wizerunku podczas szukania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej
7. Symulacje rozmów kwalifikacyjnych  

Terminy zajęć:

12.10. 2018  piątek (godz. 11.00-16.00)

19.10. 2018 piątek (godz. 11.00-16.00)

26.10. 2018 piątek (godz. 11.00-16.00)

Miejsce: 

sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 33

Prowadzący:

 

Ewa Banaszak, doradca, trener Biura Karier UMK

 

 

 

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 10 h pracy studenta = 25 h = 1 ECTS

Zaliczenie z oceną:

 • ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)
 •  indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy
 •  przygotowanie autoprezentacji
 • obecność min. 80%


Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

 • ndst do 6 pkt.
 • dst 7-8 pkt.
 • dst plus 9 pkt.
 • db 10 -12 pkt.
 • db plus 13 pkt.
   

Rozwiń swoje kompetencje - komunikacja w zespole

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Dowiesz się jak rozpoznać i rozwijać swoją rolę w zespole
 • Nauczysz się skutecznie przekazywać i odbierać informacje
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak rozwiązywać konflikty pojawiające się podczas realizacji zadań.
 • Poznasz różne style komunikacji i techniki dostosowania przekazu do odbiorców

Terminy zajęć:

10.10. 2018  piątek (9.00-14.00)

17.10. 2018 piątek (9.00-14.00)

24.10. 2018  piątek (9.00-14.00)

 

Prowadzący:

Katarzyna Jagiełka, doradca zawodowy Biura Karier UMK

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 12 h pracy studenta = 27 h = 1 ECTS

Forma zaliczenia: z oceną. Obecność na zajęciach: min. 80%

Oceniane będą:

 • praca indywidualna (esej)
 • praca w zespole
 • aktywność


Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy indywidualnej, (eseju), pracy zespołowej, aktywności:

 • ndst: 3 pkt. (0% -19%)
 • dst: 6 pkt. (20%- 39%)
 • dst plus: 9 pkt. (40%- 59%)
 • db: 12 pkt. (60%- 79%)
 • db plus: 15 pkt. (80%- 90%)
 • bdb: 18 pkt. (91%-100%)