23 marca 2011

10.00 - 11.00
Jak skorzystać z różnych form pomocy Powiatowego Urzędu Pracy

11.00 - 11.45
Wiem jak napisać biznes plan

12.00 - 12.45
Czy moje CV jest trendy?

13.00 - 14.30
Praktyki i staże w MSZ oraz korzyści z tego płynące
Droga do służby dyplomatyczno-konsularnej

16.30 - 19.30
Budowanie wizerunku
Warsztaty