Instytucje udzielające  pomocy i wsparcia (informacje, dofinansowania, dotacje)
w założeniu własnej działalności gospodarczej.