PROMOCJA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

 

Za pośrednictwem Biura Karier UMK pracodawcy mogą bezpłatnie promować wśród studentów i absolwentów rózne przedsiewzięcia: konkursy, programy, projekty, poradniki i szkolenia.

Promocja odbywa się za pośrednictwem: strony internetowej www.biurokarier.umk.pl, facebooka Biura Karier UMK, newslettera.

Zapraszamy do przesłania krótkiej informacji zawierającej: temat, krótki opis wydarzenia, grupę docelową, kontakt, termin.

 

Jeśli informacje zostaną do nas przesłane elektronicznie, firma/instytucja może przesłać do nas ulotki oraz plakaty w wersji papierowej, które bezpłatnie zamieścimy w siedzibie Biura Karier UMK oraz w gablotach na wydziałach.

Informacje prosimy przesyłać na adres biurokarier@umk.pl