PROMOCJA NA STRONIE

 

Zapraszamy pracodawców rekrutujących wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (mających oferty w serwisie www.biurokarier.edu.pl) do bezpłatnej prezentacji swojej firmy/organizacji na naszej stronie www.biurokarier.umk.pl w zakładce Profile pracodawców lub Profile organizacji pozarządowych

 

PROMOCJA PROFILU FIRMY
Firmy zainteresowane umieszczeniem swojego profilu na naszej stronie proszone są o wypełnienie formularza profilu pracodawcy (doc) i przesłanie go na adres biurokarier@umk.pl
W temacie wiadomości należy dodać dopisek „profil pracodawcy na stronę internetową". Do zgłoszenia można dołączyć inne materiały promocyjne (logo, bannery, prezentacje informacyjne itd.) nieprzekraczające 2 MB.
Formularz profil pracodawcy ma charakter otwarty, prosimy o wypełnienie pierwszej części „wizytówka firmy", natomiast rubryki zawarte w części "rekrutacja do firmy" oraz „informacje dodatkowe" można usuwać, zmieniać ich nazwy lub kolejność, dodawać nowe.

PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Organizacje zainteresowane umieszczeniem swojego profilu na naszej stronie proszone są o wypełnienie formularza opisujacego organizację (doc) i przesłanie go na adres biurokarier@umk.pl

W temacie wiadomości należy dodać dopisek „profil organizacji na stronę internetową". Do zgłoszenia prosimy dołączyć LOGO organizacji.
Zakładka Profile organizacji pozarządowych skierowana jest do studentów i absolwentów zainteresowanych odbyciem wolontariatu/praktyk/stażu na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem jest rozpropagowanie idei wolontariatu wśród studentów oraz zapoznania się z możliwościami zatrudnienia w organizacjach NGO.

Prosimy nie umieszczać w profilu danych reklamowych.