Doradca, trener

Kierownik Biura

Ewa.Banaszak@umk.pl
tel. (56) 611 47 71

Doradza studentom i absolwentom: Wydziału Filologicznego, Wydziału Sztuk Pięknych, prawa, europeistyki

EWA BANASZAK

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. W Biurze Karier UMK pracuje od 1994 roku, jest jego kierownikiem od 2003 roku

Doradzanie w planowanu kariery zawodowej jest jej pasją. Ukończyła szkolenia w Careers Service w Hull w Wielkiej Brytanii.  Posiada m.in. licencję trenera programów WindMills, cerytfikat Trenera Biznesu Schenk Institute. Jest także asesorem prowadzącym sesje Assessment Center.

Psychologia, literatura polska, angielska, opera, szybka jazda samochodem - to lubi najbardziej!

 

Doradca, trener
Specjalista ds. praktyk

Katarzyna.Jagielka@umk.pl
tel. (56) 611 20 93

Doradza studentom i absolwentom:  Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Teologicznego, Wydziału Humanistycznego (filozofia, psychologia)

Koordynuje Praktyki nieobowiązkowe dla studentów UMK

KATARZYNA JAGIEŁKA

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku pedagogicznym. Pracuje w Biurze Karier UMK od 1997r. Zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym.

Szkoliła się w Careers Service w Hull, Careers Service w  Manchester. Brała udział w wizytach studyjnych w ośrodkach doradztwa zawodowego w Niemczech, Norwegii,  Szwecji i Anglii.

Ukończyła szereg szkoleń trenerskich. Posiada m.in. licencje trenera WindMills, Spadochron, Miasteczka Zainteresowań Zawodowych, cerytfikat Trenera Biznesu wydany przez Schenk Institute oraz posiada uprawnienia do stosowania Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych. Posiada uprawnienia asesora do przeprowadzania wywiadów kompetencyjnych oraz sesji Assessment Center. Interesuje się psychologią społeczną i teorią osobowości.

Jest autorką zdjęć i reportaży filmowych z działań organizowanych przez  Biuro Karier UMK. Prywatnie pływa, nurkuje, jeździ na nartach.

 

Doradca, trener
Specjalista ds. organizacji

Izabela.Rutkowska@umk.pl
tel. (56) 611 46 43

Doradza studentom i absolwentom: Wydziału Nauk Historycznych.

Weryfikuje i akceptuje oferty w serwisie biurokarier.edu.pl, koordynuje prace Informatorium Biura Karier, koordynuje szkolenia organizowane przez biuro, jest opiekunem praktykantów.

IZABELA RUTKOWSKA


Ukończyła studia na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i personalne.

Posiada uprawnienia do przeprowadzania wywiadów kompetencyjnych oraz sesji Assessment Center (asesor). Ukończyła liczne szkolenia potwierdzone certyfikatami, w tym certyfikatem na trenera biznesu.

Prowadzi szkolenia związane z procesem rekrutacji i selekcji pracowników oraz szkolenia z rozwijania kompetencji miękkich. Największą satysfakcję czerpie z prowadzenia szkoleń z komunikacji, pracy zespołowej, asertywności, stresu, motywacji, organizacji pracy, a także szkoleń mających na celu rozwijanie umiejętności przywódczych i przygotowanie uczestników do zarządzania projektami/ ludźmi.

Prywatnie. Od wielu lat fascynuje ją psychologia społeczna. Interesuje się również historią oraz międzynarodową dyplomacją. Wakacje lubi spędzać podróżując i zwiedzając. Wolny czas spędza aktywnie. Interesuje się historią, kulturą i kuchnią Francji i Włoch.

 

Doradca, trener
Specjalista ds. projektów

Tomasz.Jankowski@umk.pl
tel. (56) 611 20 95

Doradza studentom i absolwentom: Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Humanistycznego: kognitywistyka, religioznawstwo, socjologia, medioznawstwo

Koordynuje Badanie Losów Absolwentów

TOMASZ JANKOWSKI


Tomasz Jankowski jest pracownikiem Biura Karier UMK od 2009 roku. W 2004 roku ukończył socjologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze doświadczenia zdobywał pracując w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, w którym koordynował wdrażanie funduszy unijnych. Później jako freelancer koordynował kilkanaście projektów finansowanych z EFS.

Uczestnik wielu szkoleń, w tym Akademii Trenera ze specjalnością coach (Excelence Consulting) oraz szkoleń z obszaru AC i rozwoju kompetencji miękkich prowadzonych przez Schenk Institute.

Koordynuje badania rynku pracy realizowane w Biurze Karier, w tym badania kompetencji i monitoring losów absolwentów.

Szkoli z obszaru koordynacji projektów, twórczego rozwiązywania proble- mów, ale najwięcej radości sprawia praca z przekonaniami ograniczającymi rozwój i realizację ambitnych celów. W swoimi portfolio szkoleniowym posiada także uczestnictwo w procesach outplacementowych, oraz szkolenia pracowników działu sprzedaży.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. W wolnych chwilach oddaje się eksperymentom miodosytniczym.

 

Doradca, trener

ekruzlak@umk.pl
tel. (56) 611 20 94

Doradza studentom i absolwentom: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, administracji.

EWELINA KRUŹLAK


Ewelina Kruźlak pracuje w Biurze Karier UMK od 2016 roku. Ukończyła studia na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz studia z zakresu edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Dotychczas z powodzeniem zajmowała się problematyką rynku pracy oraz wykluczeniem społecznym.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z pedagogiką pracy, mechanizmami stosowanymi podczas doboru i selekcji pracowników oraz relacjami jakie zachodzą pomiędzy nowym pracownikiem a pracodawcą i zespołem.

 

fot. Lena Paracka, marzec 2018