Opis kompetencyjny stanowiska pracy określa zestaw kompetencji zawodowych szczególnie pożądanych u pracownika. Wynikają one ze specyfiki pracy na konkretnym stanowisku w określonym miejscu (firmie, branży).

W wyniku analizy ofert pracy skierowanych głównie do absolwentów kierunków ścisłych składanych przez pracodawców w latach 2005-2010 za pośrednictwem Biura Karier UMK skonstruowano opisy kompetencyjne dla wybranych stanowisk.

Obecnie posiadamy opisy kompetencyjne stanowisk:

 • Automatyk / robotyk
 • Administrator sieci
 • Administrator baz danych
 • Programista
 • IT support / serwisant / konsultant
 • Webmaster / zarządzanie stronami www
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Grafik komputerowy
 • Pracownik administracji centralnej

Zostały one zobrazowane na poniższych wykresach radialnych. Kolorem czerwonym oznaczono kompetencje najważniejszą (najczęściej wymaganą), kolorem niebieskim kompetencje szczególnie przydatne na danym stanowisku.

Opisy kompetencyjne stanowisk:

 • Automatyk / robotyk

 • Administrator sieci

 • Administrator baz danych

 • Programista

 • IT support / serwisant / konsultant

 • Webmaster / zarządzanie stronami www

Opisy kompetencyjne stanowisk:

 • Specjalista ds. sprzedaży

 • Grafik komputerowy

 • Pracownik administracji centralnej