Biuro Karier UMK zostało powołane, aby służyć studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby pomóc  w przejściu z uczelni na rynek pracy.

 

Zadania Biura Karier

 • Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego.
   
 • Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk poprzez prowadzenie bazy danych ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia do zarejestrowanych w Biurze Karier studentów i absolwentów.
   
 • Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji zawodowych.
 • Praktyki nieobowiązkowe - pomoc w wyborze miejsca praktyk, załatwianie formalności związanych z umową i skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe.
   
 • Współpraca z pracodawcami m.in. podczas corocznie organizowanych prezentacji firm na UMK: Wczesna Rekrutacja - Poszukiwanie talentów na UMK oraz Targi Pracy, Praktyk i Staży "Dni Kariery".
 • Badanie losów zawodowych absolwentów UMK.