Ogólnopolski serwis ofert pracy, staży i praktyk https://biurokarier.edu.pl gromadzi oferty pracy skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych, które posiadają opisy kompetencyjne stanowisk pracy.

Z analizy ofert (złożonych do dnia 13 lipca 2012) zawierających opisy kompetencyjne stanowisk pracy, wynika, że najbardziej pożądanymi kompetencjami są:

5 Komunikatywność.jpg

Komunikatywność

(wskazana w 70% ofert opisanych kompetencyjnie)

Skuteczne komunikowanie się poprzez przekazywanie innym swoich myśli w zrozumiały dla nich sposób, a także uważne i aktywne słuchanie wypowiedzi innych, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Osoba komunikatywna samodzielnie rozpoczyna dyskusje, rozmowy, aktywnie dopytuje poszukując informacji lub gdy czegoś nie rozumie. Potrafi formułować jasne i precyzyjne wypowiedzi dostosowując treść i formę do odbiorców. Uważnie słucha rozmówców, nawet gdy prezentują odmienne poglądy.

10 Sumienność i dokładność.jpgSumienność i dokładność

(wskazana w 46% ofert)

Nastawienie na jak najlepsze wykonywanie każdej czynności, dbanie o szczegóły i wysoką jakość efektów pracy (produktów, usług etc). Osoba sumienna i dokładna przestrzega prawidłowej kolejności wykonywanych działań. Potrafi skoncentrować uwagę realizując monotonne zadania przywiązując wagę do szczegółów.

11 Samodzielność.jpgSamodzielność

(wskazana w 34% ofert)

Zdolność do w pełni samodzielnego realizowania uzgodnionych celów, w tym do podejmowania niezbędnych decyzji. Osoba samodzielna ma zaufanie do własnych możliwości i umiejętności. Posiada zdolność do podejmowania decyzji w trudnych i nietypowych sytuacjach.

4 Praca zespołowa.jpgPraca zespołowa

(wskazana w 33% ofert)

Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej i produktywnej współpracy z innymi pracownikami. Osoba dobrze pracująca w zespole dba o interesy członków zespołu, nawet jeśli to oznacza częściową rezygnację z własnych interesów. Bierze aktywny udział w pracy zespołu, unika konfliktów, a jeśli się pojawią dąży do ich rozwiązania sprawiedliwie oceniając racje i dbając o interesy obu stron konfliktu.

19 Myślenie analityczne.jpgMyślenie analityczne

(wskazana w 30% ofert)

Dostrzeganie wielu aspektów rzeczywistości, efektywna praca z dużą ilością różnych informacji, dostrzeganie zależności oraz wyciąganie wiarygodnych wniosków z posiadanych danych. Osoba myśląca analitycznie samodzielnie poszukuje różnorodnych danych i informacji, prawidłowo analizuje i ocenia przydatność dostępnych informacji, szacuje ich użyteczność i wiarygodność, dostrzega zależności między nimi. Samodzielnie określa przyczyny błędów i nieprawidłowości oraz wyciąga złożone wnioski z przeprowadzonych analiz.

Wśród kompetencji cenionych przez pracodawców znalazły się również:

 • Organizacja pracy (28%),
 • Zaangażowanie (26%),
 • Kreatywność (26%),
 • Odporność na stres (20%).

 


opracowanie: Anna Bielawiec-Osińska (19.07.2012)


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców
na tzw. kompetencje miękkie absolwentów
kierunków ścisłych - edycja IV

Toruń 2013

 

Zawartość

 • Znaczenie i przydatność kompetencji miękkich
 • Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach
 • Pożądane i deficytowe kompetencje miękkie u
  • projektanta systemów IT
  • koordynatorów projektów IT
  • projektanta CAD
  • audytora IT
  • specjalisty ds. bezpieczeństwa danych

 


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców
na tzw. kompetencje miękkie absolwentów
kierunków ścisłych - edycja III

Toruń 2012

 

Zawartość

 • Znaczenie i przydatność kompetencji miękkich
 • Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach
 • Pożądane i deficytowe kompetencje miękkie u
  • webmastera
  • administratora sieci
  • statystyka
  • analityka rynku ubezpieczeniowego
  • analityka ryzyka ubezpieczeniowego
  • specjalisty ds. BHP

 


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców
na tzw. kompetencje miękkie absolwentów
kierunków ścisłych - edycja II

Toruń 2011

 

Zawartość

 • Kompetencje deficytowe u absolwentów kierunków ścisłych niezbędne w pracy w badanych kategoriach zawodów
 • Najważniejsze kompetencje wymagane u
  • programisty
  • pracownika wsparcia IT
  • specjalisty ds. obsługi klienta
  • nauczyciela
  • robotyka/automatyka
  • diagnostyka laboratoryjnego/chemika

 


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców województwa
kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie
absolwentów kierunków ścisłych

Toruń 2010

 

Zawartość

 • Znaczenie kompetencji miękkich
 • Znaczenie kompetencji w wybranych grupach absolwentów (zależne od ukończonego kierunku studiów)
  • automatyka, robotyka, fizyka techniczna
  • informatyka stosowana
  • informatyka
  • chemia
 • Kompetencje miękkie niezbędne w zawodach nie wymagających kierunkowego wykształcenia