Inkubatory Przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości służą promowaniu przedsiębiorczości poprzez ułatwianie nowym firmom pokonywania na swej drodze kryzysów. Idea inkubowania nawiązuje do faz rozwojowych, które przechodzi każde nowo tworzone przedsiębiorstwo, przy czym uwaga kierowana jest zwłaszcza na okres początkowy i niepowodzenie, jakie dotyka nowe organizacje.

Inkubatory przedsiębiorczości zorientowane są na wspomaganie nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, obsługi biurowej, usług wspierających biznes (doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne) oraz pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych.

 


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest podległą rektorowi ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną wspierającą studentów i absolwentów w prowadzeniu działalności gospodarczej lub, gdy takie działania mają oni zamiar podjąć.

Zadaniem Inkubatora jest wykonywanie zadań doradczych, usługowych i administracyjnych mających na celu:

1. efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu,
2. aktywizowanie społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do podejmowania działalności gospodarczej,
3. przygotowywanie opinii, ekspertyz i prowadzenie prac badawczych na rzecz rozwoju nauki i gospodarki,
4. prowadzenie rejestru technologii o potencjale komercyjnym tworzonych na Uniwersytecie,
5. prowadzenie rejestru badań o potencjale komercyjnym tworzonych na Uniwersytecie,
6. prowadzenie rejestru zgłoszeń patentowych, zgłoszeń o udzielenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz udzielonych patentów, prawa ochronnych i praw z rejestracji,
7. prowadzenie rejestru projektów racjonalizatorskich i rozwiązań o charakterze know-how stworzonych przez pracowników na Uniwersytecie,
8. udział w wystawach, targach i konferencjach związanych z rozwojem przedsiębiorczości.

W celu realizacji zadań Inkubator współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, a w szczególności z Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. oraz rzecznikiem patentowym.

AIP UMK pomaga także promować firmy i łączyć z innymi parterami biznesowymi a także z badawczym środowiskiem UMK.

Jeśli pragniesz skorzystać z szerokiego wsparcia AIP UMK wypełnij poniższy kwestionariusz:

Formularz kontaktowy UMK
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

 

Kontakt

Dyrektor
mgr Justyna Łaskowska
ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń
tel: +48 56 665 60 35; e-mail: justynal@umk.pl

Strona internetowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK www.aip.umk.pl

na górę strony


Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa inicjatywa akademicka ostatnich lat, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zrzeszają ludzi młodych, ambitnych i bardzo dobrze wykształconych. AIP umożliwiają im połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyć tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalność. Dzięki opiece jaką nad nimi sprawują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ci młodzi ludzie stają się prawdziwymi profesjonalistami w swoich dziedzinach.

AIP funkcjonują przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce. Sieć Inkubatorów AIP stanowi największą tego typu instytucję w Europie Środkowo – Wschodniej. W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości funkcjonuje ponad 1100 rozwijających się firm.

Kontakt

ul. Piękna 68, II p.
00-672 Warszawa
Tel. (22) 745 19  19
Fax: (22) 628 20 27

Strona internetowa fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości www.inkubatory.pl

na górę strony