Badania w 6 m-cy po zakończeniu studiów - prezentowane wyniki dotyczą wszystkich absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe na UMK od rocznika  2011. Obecnie trwają badania absolwentów rocznika 2018.

Ostatnie wyniki badań - absolwenci rocznika 2017

Co robią absolwenci UMK w 6 miesięcy po ukończeniu studiów:

>Pracują - 70,98    >Uczą się dalej - 22,30%    >Poszukują pracy - 6,72%