W 2005 roku Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy wydał praktyczny podręcznik pt. "PIERWSZA PRACA - PIERWSZY BIZNES. Vademecum przedsiębiorczości" zawierający wskazówki i porady, jak założyć własną firmę, poruszać się na rynku i odnieść sukces w biznesie.

Poradnik jest adresowany do młodych osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Jego autorami są doradcy biznesowi Krzysztof B. Matusiak oraz Marzena Mażewska. Treść i kształt "Vademecum przedsiębiorczości" są oparte na wieloletnim doświadczeniu autorów z zakresu doradztwa biznesowego.

Pobierz Vademecum przedsiębiorczości.

Co to jest biznesplan?

biznesplan (ang. businessplan) to inaczej plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięcia – dokument, który zawiera szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa.

Po co tworzyć biznesplan?

Celem biznesplanu jest ocena opłacalności oraz ryzyka inwestycji, którą chcemy realizować. Plan przedsięwzięcia wykonujemy zazwyczaj przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji. biznesplan powinien dać nam odpowiedź o zasadności podjęcia lub zaniechania działania.

Do czego służy biznesplan?

Biznesplan służy opracowaniu koncepcji rozwoju firmy, z uwzględnieniem własnych możliwości i ograniczeń występujących na starcie w nowym biznesie. Celem biznesplanu jest:

 • analiza obecnie prowadzonego biznesu, przedstawienie sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo
  • określenie celów firmy
  • określenie sposobów i środków, które będą niezbędne do realizacji założonych celów
  • charakterystyka środków, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo
  • ocena możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych
 • oszacowanie opłacalności przedsięwzięcia
  • oszacowanie kosztów i źródeł finansowania
  • określenie ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem
  • oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i szans (możliwości)
  • ocena zapotrzebowania na rynku na produkt / usługę
  • ocena konkurencji
 • przygotowanie planu operacyjnego działalności firmy
  • określenie lokalizacji biznesu
  • podział zadań, odpowiedzialność personalna
  • plan wykorzystania środków
  • opracowanie szczegółowego planu badań i działań marketingowych, w tym promocyjnych
 • kontrola realizacji założonych celów

Co musi zawierać biznesplan?

Każdy biznesplan musi koniecznie zawierać:

Część I, opisowa

 • streszczenie
 • opis przedsiębiorstwa i jego otoczenia
 • oferowane produkty i usługi
 • charakterystykę rynku i konkurencji
 • strategię marketingową
 • model organizacyjny
 • założenia przedsięwzięcia
 • czynniki ryzyka

Część II, finansowa

 • historyczne dane finansowe
 • prognozy bilansu, rachunku wyników, przepływów pieniężnych
 • określenie zapotrzebowania na kapitał

Co powinien zawierać biznesplan dla banku?

biznesplan sporządzany na potrzeby uzyskania kredytu powinien zawierać szczegółowe informacje o:

 • osobie kredytobiorcy – kim jest, kim był, jakie ma kwalifikacje, opinia w środowisku, dotychczasowe osiągnięcia
 • firmie lub (w przypadku zakładania nowej firmy) planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym – jaki jest majątek firmy, pracownicy, wyroby, kanały dystrybucji, organizacja, sprzedaż, rentowność, płynność finansowa, wypłacalność, cele firmy oraz sposoby i środki niezbędne do ich osiągnięcia

Jak napisać biznesplan?

Pomysły na biznes

Przykładowe biznesplany

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artykuł z dnia: 2010-10-23