Assessment Centre jest metodą stosowaną w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na jej ostatnim etapie. Stosowana jest głównie przez koncerny międzynarodowe i firmy konsultingowe. Jednakże techniki Assessment Centre (czytaj pojedyncze zadania) cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców.

Klasyczne Assessment Centre polega na zgrupowaniu wcześniej starannie wyselekcjonowanych kandydatów spełniających wszystkie kryteria selekcji danego pracodawcy i poddanie ich badaniu przez zespół sędziów (asesorów).

Wszyscy kandydaci zapraszani są na koszt firmy na 1-2 dniowe spotkanie, najczęściej w odosobnionym ośrodku wypoczynkowym, podczas którego proszeni są o rozwiązywanie kilku/kilkunastu zadań.

 

Do najbardziej typowych zadań Assessment Centre należą:

 1. Przychodząca poczta - koszyk z korespondencją typową dla stanowiska, o które się ubiegasz. Twoim zadaniem jest podejmowanie właściwych decyzji w bardzo krótkim czasie. Badane są takie cechy i umiejętności jak:
  • samodzielność
  • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
  • delegowanie swoich uprawnień na współpracowników
  • zdolność adaptacji w nowych warunkach pracy
  • komunikacja
 2. Swobodne dyskusje - dyskusja na kontrowersyjny temat. Zazwyczaj wybierasz rolę, jaką chcesz pełnić. Oceniane są:
  • umiejętność negocjacji
  • asertywność
  • dyplomacja
  • umiejętność przekonywania do swoich racji
  • umiejętność poszukiwania kompromisów
 3. Symulacje - zadania podobne do wyżej wymienionych. Zasadnicza różnica polega na tym, iż otrzymujesz pewną rolę do odegrania (niekoniecznie musisz się z nią zgadzać). Oceniane są te same cechy i umiejętności, jak przy swobodnych dyskusjach.
   
 4. Zadania praktyczne - wymagają wykonania pewnego zadania przy pomocy dostarczonych materiałów i potrzebnego sprzętu. Często zadania te są niewykonalne w przewidzianym czasie. Bada się wtedy zachowanie grupy w chwili rodzącego się konfliktu. Oceniane są:
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w grupie
  • umiejętność planowania i organizacji pracy
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 5. Analiza przypadku zwana też po angielsku case study - polega na rozwiązywaniu rzeczywistego problemu z historii firmy. Należy przygotować rozwiązanie problemu w formie ustnej prezentacji. Oceniane się:
  • zdolności komunikacji pisemnej i werbalnej
  • planowanie i organizację pracy
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność podejmowania trafnych decyzji
  • merytoryczna wartość proponowanych rozwiązań

 

Pobierz artykuł w wersji PDFJeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat Assessment Centre zapraszamy Cię na warsztaty poświęcone temu tematowi, które są regularnie prowadzone przez Biuro Karier UMK.