Koordynatorami projektu są Anna Bielawiec-Osińska i Izabela Rutkowska.

Lista osób wybranych do promowania informacji o działalności Biura Karier UMK na poszczególnych Wydziałach.


Ambasador


Wydział

 


Anna Hoffman


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 01.2013)


Bartłomiej Makowski


Wydział Chemii (do 01.2013)


Daria Wojtulewicz


Wydział Chemii (od 02.2013)


Justyna Tuszyńska


Wydział Filologiczny


Łukasz Majewski


Wydział Humanistyczny


Patryk Skorski


Wydział Matematyki i Informatyki


Marzena Jobczyńska


Wydział Nauk Historycznych


Katarzyna Mierzejewska


Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 01.2013)


Ewelina Ługowska


Wydział Nauk Pedagogicznych


Michał Bryła


Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (do 01.2013)


Paulina Stawicka


Wydział Prawa i Administracji


Zuzanna Rief


Wydział Sztuk Pięknych


Dominika Pińska


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Teologiczny

Jednym z głównych celów projektu Ambasador Biura Karier UMK w roku akademickim 2012/2013 było zaznajomienie studentów z działaniami Biura Karier UMK na rzecz studentów i absolwentów naszej Uczelni. Osiągnięcie tego celu udało się zweryfikować na podstawie badań przeprowadzonych na początku i na końcu trwania projektu.

Badanie znajomości Biura Karier UMK przez studentów

Cele badania

 1. Zbadanie świadomości istnienia Biura Karier UMK wśród studentów Uniwersytetu oraz poziomu ich wiedzy o usługach Biura na rzecz studentów i absolwentów.
 2. Ocena skuteczności akcji promocyjno-informacyjnej prowadzonej w ramach projektu Ambasador Biura Karier UMK.

Czas, miejsce i uczestnicy badania

Badania zostały przeprowadzone przez Ambasadorów Biura Karier UMK w dwóch etapach, przed rozpoczęciem i po realizacji kampanii wizerunkowo-marketingowej Biura Karier UMK. Pierwsze badanie odbyło się na początku grudnia 2012, drugie pod koniec maja 2013.

Ankietowani byli studenci wszystkich lat studiów na poszczególnych Wydziałach. W pierwszym etapie udało się zebrać informacje od 413 osób, w drugim od 464 osób.

Wyniki badania

Świadomość istnienia Biura Karier UMK

Czy kiedykolwiek słyszałeś(aś) o Biurze Karier UMK?

Studenci są świadomi istnienia Biura Karier UMK. Ponad 90% ankietowanych słyszało o jego działalności. W porównaniu z danymi z początku roku akademickiego nastąpił wzrost liczby studentów, którzy zetknęli się z informacją o biurze (wzrost o 11%).

Świadomość istnienia Biura Karier UMK jest oczywiście najwyższa wśród studentów ostatnich lat. Warto tutaj zaznaczyć, że w ciągu roku nastąpił znaczny wzrost znajomości biura wśród studentów pierwszego roku studiów (o ponad 20%).

Znajomość usług oferowanych przez Biuro Karier UMK

Czy możesz określić czym zajmuje się Biuro Karier UMK?

Studenci zostali poproszeni o wymienienie głównych usług / form działalności Biura Karier UMK na rzecz studentów (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i warsztaty, praktyki).

Pytanie miało charakter otwarty. Ambasadorzy przeprowadzający ankietę oceniali odpowiedzi według klucza:

 • A – w pełni zna ofertę Biura Karier (ankietowany potrafi wymienić przynajmniej trzy główne rodzaje działalności biura)
 • B – częściowo zna ofertę Biura Karier (ankietowany potrafi wymienić niektóre działania prowadzone przez biuro na rzecz studentów)
 • C – nie zna oferty Biura Karier (ankietowany słyszał o biurze, ale nie potrafi dokładnie określić, czym się ono zajmuje)

W ciągu roku wzrósł poziom znajomości usług biura wśród studentów UMK.

Prawie połowa osób ankietowanych w maju potrafiła określić główne pola działalności Biura Karier UMK, zmniejszył się również odsetek osób, które nie wiedzą nic o usługach oferowanych przez biuro.

Nastąpił wzrost wiedzy o usługach Biura Karier UMK szczególnie wśród studentów pierwszych lat studiów (ok. 30% więcej osób wśród ankietowanych studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów potrafiło wskazać główne rodzaje działalności biura).

Korzystanie z usług Biura Karier UMK

Czy kiedykolwiek korzystałeś z oferty Biura Karier UMK?

Ostatnie pytanie dotyczyło korzystania z oferty Biura Karier UMK. Badaliśmy ilu z badanych studentów skorzystało przynajmniej jednej z proponowanych przez biuro usług (udział w szkoleniach, spotkaniach na wydziałach, targach pracy, konsultacje CV, spotkanie z doradcą zawodowym, skierowanie na studenckie praktyki zawodowe, korzystanie z informacji na stronie internetowej, przeszukiwanie bazy ofert pracy etc.)

Z usług Biura Karier UMK najczęściej korzystają studenci ostatnich lat studiów, przy czym znacznie wzrósł odsetek studentów korzystających ze wsparcia już na etapie studiów pierwszego stopnia.

Dane z ankiet rejestracyjnych

Osoby rejestrujące się na rozmowy z doradcą zawodowym proszone były o wskazanie źródła informacji o Biurze Karier UMK.

Z danych zebranych od 533 osób wynika, że najczęściej o możliwości spotkania z doradcą zawodowym studenci dowiadują się w wyniku bezpośredniego polecenia od znajomych, w tym również ambasadorów działających na wydziale. Drugim głównym źródłem informacji o usługach doradczych jest strona internetowa Biura Karier UMK.

Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że prowadzona przez Ambasadorów w roku akademickim 2012/2013 akcja promocyjno-informacyjna przyniosła wymierne rezultaty.

Informacja o konkretnych działaniach Biura Karier UMK dotarła do szerokiego grona studentów rozpoczynających edukację na naszym Uniwersytecie. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do aktywnego poszukiwania swojej drogi zawodowej jeszcze przed uzyskaniem dyplomu.

Zdobądź doświadczenie w marketingu!

Zostań ambasadorem Biura Karier UMK i weź udział w unikalnej kampanii wizerunkowo-marketingowej opracowanej we współpracy z agencją doradztwa marketingowego PROFIT BRAND oraz firmą szkoleniową HERMAN EDUCATION.

Kogo szukamy?

 • Osób komunikatywnych z zapałem i głową pełną pomysłów!
 • Zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu
 • Studentów UMK wszystkich wydziałów zainteresowanych odbyciem dodatkowych śródrocznych praktyk studenckich

Zadania uczestnika projektu

 • Udział w opracowaniu i realizacji kampanii wizerunkowo-marketingowej Biura Karier UMK
 • Promocja imprez, szkoleń, projektów, badań i przedsięwzięć organizowanych przez Biuro Karier
  • Czynny udział w promowaniu działalności Biura Karier na swoim Wydziale - w tym rozwieszanie plakatów, roznoszenie ulotek i innych materiałów informacyjnych
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami studenckimi, starostami, studentami w celu przekazywanie tym jednostkom ważnych informacji dot. działań Biura Karier UMK
  • Proponowanie własnych rozwiązań, podejmowanie inicjatyw, realizacja wypracowanych rozwiązań

Korzyści

Wiedza

 • Dzięki udziałowi w projekcie zdobędziesz wiedzę i doświadczenie w obszarze PR i marketingu (tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej)
 • Możliwość zdobycia lub pogłębienia informacji na temat rynku pracy
 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem, misją oraz zadaniami Biura Karier (Agencja Pośrednictwa Pracy)

Szkolenia i certyfikaty

 • Zaświadczenie wraz z opinią (praktyka w roku akademickim 2012/2013)
 • Szkolenia z marketingu i PR-u (certyfikaty)
STRATEGIA PROMOCJI I PR DLA SUKCESU INSTYTUCJI

Na szkoleniu poznamy fundamenty marketingu mix 7P, zweryfikujemy strategię usług świadczonych przez Biuro Karier, przygotujemy pomysł na rozwój, dobierzemy kanały dotarcia do klienta oraz narzędzia, tak aby przez cały rok przyczyniać się do zadowolenia studentów i absolwentów korzystających z Biura Karier UMK.

Zajęcia dwudniowe (9 i 16 listopada 2012) przeprowadzi doświadczona trenerka Justyna Hoppe właścicielka i niezależny konsultant firmy PROFIT BRAND. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu skutecznego marketingu w sprzedaży.

SZKOLENIE Z PR

Szkolenie poprowadzi Jarosław Bień z firmy szkoleniowej HERMAN EDUCATION.

Rozwój kompetencji zawodowych

Biorąc udział w projekcie masz szansę rozwinąć kompetencje zawodowe takie jak:

 • kreatywność
 • samodzielność
 • zaangażowanie
 • komunikatywność
 • organizacja pracy
 • branie odpowiedzialności
 • sumienność i dokładność
 • wytrwałość i konsekwencja

Nagrody rzeczowe

 • Dla najaktywniejszych osób nagrody – koszulki z projektu KDP oraz voucher do Bella Line

Rekrutacja

 • CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres izabela.rutkowska@umk.pl do 24 października 2012.
 • W dniach 26 października - 6 listopada odbędą się krótkie rozmowy rekrutacyjne do projektu.
 • Początek projektu - 9 listopada - udział w szkoleniu.