• Informacje ogólne
  • Warsztaty są bezpłatne.
  • W warsztatach mogą brać udział studenci i absolwenci UMK zarejestrowani w Biurze Karier.

 • Miejsce warsztatów
  • Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej Biura Karier UMK - świetlicy (sala na półpiętrze) w UCS na ul. Gagarina 35.
 • Zapisy uczestników
  • Aby zapisać się na warsztaty należy wypełnić formularz on-line
  • O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Nie ma ograniczeń w dostępie do szkoleń - warunkiem jest przesłanie osobnego zgłoszenia na każdy z warsztatów.
 • Potwierdzanie udziału w warsztatach
  • Osoby otrzymają potwierdzenie e-mailowo.
  • W przeddzień każdych zajęć uczestnictwo będziemy potwierdzać telefonicznie.
  • Jeśli uczestnik nie może przybyć na szkolenie, ma obowiązek odwołania swojego udziału najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem zajęć. Pozwoli to na zaproszenie osób z listy rezerwowej.
  • Brak informacji o nieobecności powoduje, że nie można uczestniczyć w kolejnych warsztatach.
 • Zaświadczenia
  • Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w Biurze Karier UMK. Taką chęć prosimy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 • Uwagi dot. poszczególnych warsztatów
  • Informator o warsztatach (tematyka, grupa docelowa) w wersji PDF
  • Mock Interview, czyli próbna rozmowa kwalifikacyjna - na warsztaty trzeba zabrać ze sobą CV, list motywacyjny oraz ofertę pracy lub praktyk, na którą się odpowiada.