W związku z rozwojem naszego serwisu internetowego proponujemy nową bezpłatną usługę - zapraszamy pracodawców rekrutujących wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do prezentacji swojej firmy w naszym serwisie na stronie Profile pracodawców
 


 

PROFIL FIRMY

Firmy zainteresowane umieszczeniem swojego profilu na naszej stronie proszone są o wypełnienie formularza profil pracodawcy i przesłanie go na adres Biura Karier UMK.

W temacie wiadomości należy dodać dopisek „profil pracodawcy na stronę internetową". Do zgłoszenia można dołączyć inne materiały promocyjne (logo, bannery, prezentacje informacyjne itd.) nieprzekraczające 2 MB.

Formularz profil pracodawcy ma charakter otwarty, prosimy o wypełnienie pierwszej części „wizytówka firmy", natomiast rubryki zawarte w części "rekrutacja do firmy" oraz „informacje dodatkowe" można usuwać, zmieniać ich nazwy lub kolejność, dodawać nowe.

Prosimy nie umieszczać w profilu danych reklamowych.


 

FORMY PREZENTACJI FIRMY

Dane z formularza będą widoczne na stronie internetowej Biura Karier UMK w postaci:

  • Wizytówki firmy na stronie Profile pracodawców (w zestawieniu profili pracodawców widoczne będą: skrócona nazwa firmy z linkiem do informacji o firmie w naszym serwisie, logo z linkiem do strony internetowej firmy, krótka charakterystyka firmy)
  • Dokumentu  do ściągnięcia (wypełniony formularz w formacie PDF)

 


 

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Informatorium Biura Karier UMK.