Kontakt

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia

ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
tel/fax /56/ 657 60 85

http://www.tilia.org.pl/

Profil działalności
 • kulturalno-artystyczny, kulturalno-społeczny, społeczny, opiekuńczo-pomocowy, opiekuńczo-wychowawczy, naukowo-edukacyjny

  pomoc prawna, pomoc psychologiczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, ochrona praw, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu, podtrzymywanie tożsamości i tradycji narodowej, bezpieczeństwo publiczne, wspieranie kultury fizycznej, rozwój turystyki i krajoznawstwa, promocja i organizacja wolontariatu, inny ……………………
Obszary działalności
 • ochrona i promocja zdrowia
 • ochrona dóbr kultury
 • ochrona środowiska
 • podtrzymywanie tożsamości i tradycji narodowej
 • wspieranie kultury fizycznej, rozwój turystyki i krajoznawstwa
 • edukacja ekologiczna
Komu pomagamy?
 • Stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Zajęcia realizuje w Szkole Leśnej na Barbarce, która znajduje się na terenie Torunia. Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje wymianę młodzieży w ramach programu ERASMUS + Młodzież w Działaniu.
Jak pomagamy?


W Szkole Leśnej na Barbarce, prowadzonej od 2004 roku TSE Tilia w  realizuje wiele przedsięwzięć i projektów, bezpłatnych dla uczestniczących w nich beneficjentów.  Na co dzień zajmuje się głównie edukacją przyrodniczo-ekologiczną:

 • prowadzi jednodniowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • w ramach projektu: "CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, INTEGRACJA – Aktywna edukacja na obszarach chronionych"  organizuje 2-3 dniowe zajęcia w Bazie Noclegowej Osady Leśnej Barbarka dla dzieci i młodzieży oraz prowadzi działania w palcówkach oświatowych w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i łódzkim,
 • współpracuje z lokalnymi samorządami i organizacjami, również z zagranicy.

W ciągu roku Szkoła Leśna na Barbarce również organizuje otwarte bezpłatne spotkania dla okolicznych mieszkańców, a w tym:

 •  debaty i konferencje z ekspertami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej,
 • tematycznych spotkania, festyny oraz otwarte imprezy okolicznościowe i rekreacyjne.

TSE Tilia jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci (PZS), ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej organizacje ekologiczne, działające w  największych miastach Polski i bierze czynny udział w projektach organizowanych przez PZS.

Stowarzyszenie przeprowadziło wiele akcji wspierających edukację ekologiczną w szkołach oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Realizowane były również projekty informacyjno-edukacyjne dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej.  

Poszukiwani wolontariusze
Zasady współpracy z wolontariuszami

 
Szczegółowe zasady współpracy ustala z danym wolontariuszem Pani Monika Krauze – Dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce:

http://www.tilia.org.pl/