Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

            

Projekt: Smart Recruitment

Koordynator badania: Krzysztof Piekarski, lowmax7@gmail.com

Opiekun naukowy: Dr Bibianna Bałaj, bibianna.balaj@gmail.com

Współpraca: Biuro Karier, www.biurokarier.umk.pl, tomasz.jankowski@umk.pl

 

Pragniemy zaprosić ekspertów pracujących w działach zarządzania zasobami ludzkimi do udziału w badaniu dotyczącym podejmowania decyzji rekrutacyjnych w oparciu o treści CV.

 

Opis projektu

Osoby będące pracownikami działu zarządzania zasobami ludzkimi codziennie w czasie swojej prac podejmują szereg decyzji podczas analizy CV.

W oparciu o wcześniejsze badania postanowiono zdefiniować procesy decyzyjne zachodzące podczas preselekcji kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych.

Badanie przeprowadzone zostanie w oparciu o tzw. „krótką analizę wzrokową” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi badawczych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu (www.icnt.umk.pl)

 

Każdy ze specjalistów HR uczestniczących w badaniu otrzyma raport zawierający następujące informacje:

- zdefiniowanie miejsc CV branych pod uwagę w pierwszej kolejności podczas preselekcji kandydatów,

- analiza „ergonomii” CV z punktu widzenia rekrutera,

- próba zaproponowania „magnetycznego” CV, takiego w którym najważniejsze informacje są przedstawione w sposób przyciągający uwagę rekrutera,

- wskazówki dla rekrutera,

- wskazówki dla kandydata.

Dodatkowo na zakończenie wszyscy uczestnicy badania zostaną zaproszeni na krótką prezentację podsumowującą wyniki badania.

 

Zapraszamy do kontaktu:tomasz.jankowski@umk.pl