Fundacja Aktywizacja – Oddział w Bydgoszczy przystąpiła do realizacji projektu „Młodzi -> wykwalifikowani -> zatrudnieni” finansowanego przez Unię Europejską, który ma na celu aktywizację zawodową młodych osób niepełnosprawnych (18-30 lat).

W ramach projektu, obok ścieżki wsparcia miękkiego (warsztaty oraz doradztwo), zaplanowano szkolenia zawodowe (wsparte stypendium szkoleniowym) oraz płatne staże (średnio 4-miesięczne).

Do projektu zapraszamy osoby:
·         w wieku 18-30 lat,
·         niepracujące,
·         posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
·         posiadające wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach działań projektowych zaplanowano:
·         konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem oraz pośrednikiem pracy,
·         warsztaty umiejętności społecznych
·         szkolenia zawodowe w zakresie Profesjonalny sprzedawca oraz Koordynator projektów unijnych ze stypendium szkoleniowym
·         płatne staże
·         możliwość  sfinansowania kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem /osobą zależną

www.aktywizacja.org.pl

Wsparcie Osób  Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy II

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie zaprasza niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną) do projektu „Wsparcie Osób  Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy II". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wejście na otwarty rynek pracy.

Jesteśmy w stanie spotkać się z każdą z osób w dogodnym dla niej miejscu i terminie.

Oferta

 • Konsultacje z doradcą zawodowym,
 • Konsultacje z psychologiem,
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej w Ośrodku Pomocy
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej wyjazdowe (ośrodek wypoczynkowy Zalesie ) wraz z opiekunem,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe-np. komputerowe, wizażu, inne,
 • Szkolenia zawodowe w firmach zewnętrznych,
 • Zajęcia praktyczne u pracodawców.
 • Staże zawodowe 3 i 6-cio miesięczne,
 • Konsultacje prawne,
 • Wsparcie w kontynuacji nauki (czesne, opłaty egzaminacyjne), wpisowe, zakup podręczników i pomocy naukowych)
 • Sfinanosowanie sprzętu niezbędnego do dalaszej aktywizacji zawodwej.

Kontakt