Proszę wypełnić wszystkie pola

W razie problemów z wysłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 611 46 43 w godzinach pracy biura (pn-pt, 8:00-16:00).

Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.
Это обязательное поле.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych, a w szczególności składać u niego wnioski o realizację swoich praw, za pośrednictwem telefonu: 56 611 27 42, adresu e-mail: abi@umk.pl, a w uzasadnionych przypadkach listownie pod adresem: UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń z dopiskiem „ABI".

Przekazane przez Ciebie dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo do żądania przenoszenia danych.

W każdym czasie masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane osobowe podajesz dobrowolnie, a odmowa ich podania nie wywołuje żadnych skutków wobec Ciebie, poza brakiem kontaktu ze strony pracownika Biura Karier UMK.

1. Skontaktuj się z pracodawcą

 • Wybierz jednostkę
 • Uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki
 • Ustal termin i czas trwania (liczba godzin) praktyki

2. Wypełnij wniosek skierowania na praktyki

 • Formularz dostępny poniżej

3. Dostarcz ubezpieczenie NNW

 • Dostarcz oryginał zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy do Biura Karier UMK przy odbiorze dokumentów na praktyki.

4. Odbierz skierowanie na praktyki

 • Skierowanie będzie gotowe do odbioru w siedzibie Biura Karier UMK, jeśli wniosek był złożony:
  • do godz. 15.00 - drugiego dnia roboczego po złożeniu wniosku po godz. 10.00 (np. wniosek złożony w pon.do godz. 15.00, będzie gotowy do odbioru w środę po godz. 10.00)
  • po godz. 15.00 - trzeciego dnia roboczego po złożeniu wniosku po godz. 10.00 (np. wniosek złożony w pon. po godz. 15.00, będzie gotowy do odbioru w czwartek po godz. 10.00)
 • Jeśli skierowanie nie będzie możliwe do wystawienia ww. terminie, otrzymasz informację e-mail lub telefoniczną.

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy

 • Zanieś skierowanie pracodawcy i od tej pory możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki

 • Opiekun praktyk wyznaczony przez pracodawcę ustali z Tobą godziny pracy i zakres obowiązków
 • Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie, czytaj więcej na stronie Korzyści z odbycia praktyk

7. Po zakończeniu praktyki

 • Poproś pracodawcę o opinię / list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyki

8. Przerwanie praktyki

W przypadku rażącego naruszenia dyscypliny pracy jakim jest niestawienie się na praktyki bez podania przyczyny, wobec studenta będą podjęte następujące działania:

 • powiadomienie o zaistniałym fakcie dziekana wydziału
 • brak możliwości odbywania dalszych praktyk za pośrednictwem Biura Karier UMK