Doradca, trener

Kierownik Biura

Ewa.Banaszak@umk.pl
tel. (56) 611 47 71

Doradza studentom i absolwentom: Wydziału Humanistycznego (z wyj. etnologii), Wydziału Prawa i Administracji (z wyj. administracji), Wydziału Sztuk Pięknych  (z wyj.  historii sztuki).

EWA BANASZAK

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. W Biurze Karier UMK pracuje od 1994 roku, jest jego kierownikiem od 2003 roku

Doradzanie w planowanu kariery zawodowej jest jej pasją. Ukończyła szkolenia w Careers Service w Hull w Wielkiej Brytanii.  Posiada m.in. licencję trenera programów WindMills, cerytfikat Trenera Biznesu Schenk Institute. Jest także asesorem prowadzącym sesje Assessment Center.

Psychologia, literatura polska, angielska, opera, szybka jazda samochodem - to lubi najbardziej!

 

Doradca, trener
Specjalista ds. praktyk

Katarzyna.Jagielka@umk.pl
tel. (56) 611 20 93

Doradza studentom i absolwentom:  Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziału Chemii, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (filozofia, MISH-S, praca socjalna, psychologia, pedagogika), Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Teologicznego.

Koordynuje Praktyki nieobowiązkowe dla studentów UMK

KATARZYNA JAGIEŁKA

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku pedagogicznym. Pracuje w Biurze Karier UMK od 1997r. Zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym.

Szkoliła się w Careers Service w Hull, Careers Service w  Manchester. Brała udział w wizytach studyjnych w ośrodkach doradztwa zawodowego w Niemczech, Norwegii,  Szwecji i Anglii.

Ukończyła szereg szkoleń trenerskich. Posiada m.in. licencję trenera   Spadochron; licencję asesora do przeprowadzania wywiadów kompetencyjnych oraz sesji Assessmenyt Centre; uprawnienia do stosowania Miasteczka Zainteresowań Zawodowych, Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych oraz   cerytfikat Trenera Biznesu. Interesuje się psychologią społeczną i teorią osobowości.

Jest autorką zdjęć, rysunków  i reportaży filmowych z działań organizowanych przez  Biuro Karier UMK. Prywatnie pływa, nurkuje, jeździ na nartach.

 

Doradca, trener
Specjalista ds. organizacji

Izabela.Rutkowska@umk.pl
tel. (56) 611 46 43

Doradza studentom i absolwentom:  Wydziału Humanistycznego (etnologia), Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (architektura informacji, zarządzanie informacją i bibliografią), Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Sztuk Pięknych (historia sztuki).

Weryfikuje i akceptuje oferty w serwisie biurokarier.edu.pl, koordynuje prace Informatorium Biura Karier, koordynuje szkolenia organizowane przez biuro, jest opiekunem praktykantów.

IZABELA RUTKOWSKA


Ukończyła studia na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i personalne.

Posiada uprawnienia do przeprowadzania wywiadów kompetencyjnych oraz sesji Assessment Center (asesor). Ukończyła liczne szkolenia potwierdzone certyfikatami, w tym certyfikatem na trenera biznesu.

Prowadzi szkolenia związane z procesem rekrutacji i selekcji pracowników oraz szkolenia z rozwijania kompetencji miękkich. Największą satysfakcję czerpie z prowadzenia szkoleń z komunikacji, pracy zespołowej, asertywności, stresu, motywacji, organizacji pracy, a także szkoleń mających na celu rozwijanie umiejętności przywódczych i przygotowanie uczestników do zarządzania projektami/ ludźmi.

Prywatnie. Od wielu lat fascynuje ją psychologia społeczna. Interesuje się również historią oraz międzynarodową dyplomacją. Wakacje lubi spędzać podróżując i zwiedzając. Wolny czas spędza aktywnie. Interesuje się historią, kulturą i kuchnią Francji i Włoch.

 

Doradca, trener
Specjalista ds. projektów

Tomasz.Jankowski@umk.pl
tel. (56) 611 20 95

Doradza studentom i absolwentom: Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (kognitywistyka, medioznawstwo, socjologia), Wydziału Matematyki i Informatyki.

Koordynuje Badanie Losów Absolwentów

TOMASZ JANKOWSKI


Tomasz Jankowski jest pracownikiem Biura Karier UMK od 2009 roku. W 2004 roku ukończył socjologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze doświadczenia zdobywał pracując w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, w którym koordynował wdrażanie funduszy unijnych. Później jako freelancer koordynował kilkanaście projektów finansowanych z EFS.

Uczestnik wielu szkoleń, w tym Akademii Trenera ze specjalnością coach (Excelence Consulting) oraz szkoleń z obszaru AC i rozwoju kompetencji miękkich prowadzonych przez Schenk Institute.

Koordynuje badania rynku pracy realizowane w Biurze Karier, w tym badania kompetencji i monitoring losów absolwentów.

Szkoli z obszaru koordynacji projektów, twórczego rozwiązywania proble- mów, ale najwięcej radości sprawia praca z przekonaniami ograniczającymi rozwój i realizację ambitnych celów. W swoimi portfolio szkoleniowym posiada także uczestnictwo w procesach outplacementowych, oraz szkolenia pracowników działu sprzedaży.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. W wolnych chwilach oddaje się eksperymentom miodosytniczym.

 

Doradca, trener

ekruzlak@umk.pl
tel. (56) 611 20 94

Doradza studentom i absolwentom: Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (z wyj. matematyki i ekonomii), Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Wydziału Prawa i Administracji (administracja).

EWELINA KRUŹLAK


Ewelina Kruźlak pracuje w Biurze Karier UMK od 2016 roku. Ukończyła studia na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz studia z zakresu edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Dotychczas z powodzeniem zajmowała się problematyką rynku pracy oraz wykluczeniem społecznym.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z pedagogiką pracy, mechanizmami stosowanymi podczas doboru i selekcji pracowników oraz relacjami jakie zachodzą pomiędzy nowym pracownikiem a pracodawcą i zespołem.

 

fot. Lena Paracka, marzec 2018