Assessment Center (AC) jest to sesja (około 6 godzin) składająca się z całego szeregu różnych ćwiczeń symulacyjnych, scenek, wielorakich zadań i ćwiczeń praktycznych w trakcie której asesorzy poprzez bezstronną obserwację badają u uczestników poziom kompetencji potrzebnych do objęcia stanowiska, które chcieliby zajmować w przyszłości (określonego w czasie rozmowy z doradcą zawodowym przed sesją).

Po przeprowadzonej sesji, podczas indywidualnej rozmowy zwrotnej omawiane są wyniki AC. Student otrzymuje raport, w którym znajduje się opis poziomu badanych kompetencji. Podczas rozmowy określane są też obszary kluczowe do dalszego rozwoju, istotne z punktu widzenia indywidualnie określonego celu zawodowego.