Zajęcia podczas ostatniej, piątek edycji, kursu języka migowego odbywały się przed siedzibą Biura Karier UMK. Przyjemne z pożytecznym :)

 • Czas trwania kursu: grudzień 2012 - luty 2013
 • Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych
 • Dni zajęć: 2 razy w tygodniu w dni robocze
 • Godziny zajęć: w godzinach popołudniowych (ok. 16-20)
 • Miejsce zajęć: Biuro Karier UMK (Akademik nr 11, Gagarina 33)
 • Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym do udziału w Kursie drogą mailową. Pierwsze szkolenie odbędzie się w tygodniu przed Świętami (17-21 grudnia).
 • Uczestnikiem Kursu Języka Migowego może być osoba, która:
  • jest studentem lub absolwentem (do 6-tego miesiąca po zakończeniu studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jednego z dowolnych wydziałów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  • jest asystentem osoby niepełnosprawnej studiującej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  • jest studentem jednego z dowolnych wydziałów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  • jest pracownikiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  • nie korzystała dotychczas ze wsparcia w ramach projektu „Kompetencje dla przyszłości”
 • Priorytetowo traktowane będą osoby:
  • niepełnosprawne z wadą słuchu
  • pozostałe osoby niepełnosprawne
  • asystenci osób niepełnosprawnych
  • studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Liczba miejsc: 15
 • Rekrutacja do: 16 grudnia (niedziela) rekrutacja zakończona
 • Informacja o wynikach rekrutacji: 17 grudnia (poniedziałek)

31.12.2013

Ustalone terminy spotkań kursu języka migowego w 2013 roku.

 • 3 stycznia
 • 8 stycznia
 • 10 stycznia
 • 15 stycznia
 • 17 stycznia
 • 21 stycznia
 • 25 stycznia
 • 28 stycznia
 • 1 lutego
 • 4 lutego
 • 8 lutego

 • Czas trwania kursu: październik - listopad 2012 (20 spotkań)
 • Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych
 • Dni zajęć: 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i czwartki
 • Godziny zajęć: 16:00 - 18:30
 • Miejsce zajęć: Biuro Karier UMK (Akademik nr 11, Gagarina 33)
 • Uczestnicy: asystenci osób niepełnosprawnych studiujących na UMK, studenci UMK, doktoranci UMK, pracownicy UMK, absolwenci (do 6-tego mies. od daty ukończenia studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • Liczba miejsc: 15
 • Jeżeli będzie więcej osób zainteresowanych udziałem w kursie niż oferowanych miejsc, zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie „Kompetencje dla przyszłości – rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK" (Rozdz. III, Pkt.2 §5d) zainteresowani będą przyjmowani na kurs w następującej kolejności:
  • osoby niepełnosprawne z wadą słuchu
  • pozostałe osoby niepełnosprawne
  • asystenci osób niepełnosprawnych
  • studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
   • W przypadku studentów decydują również: rok studiów (pierwszeństwo mają osoby z wyższych lat) oraz data wpływu zgłoszenia na kurs.
 • Rekrutacja do IV edycji kursu języka migowego KSS1 (planowana na początek października 2012) ze względów organizacyjnych zostanie rozpoczęta najwcześniej w drugiej połowie października. O otwarciu list rekrutacyjnych będziemy informować na bieżąco.