Wzory umów

 • Porozumienie grupowe, program praktyk, skierowanie z BK UMK – wzór [DOC]
 • Skierowanie grupowe z BK UMK – wzór [PDF]
 • Porozumienie indywidualne z BK UMK – wzór [PDF]
 • Skierowanie indywidualne z BK UMK – wzór [PDF]
 • Umowa o praktykę absolwencką – wzór ogólny [DOC]

Przebieg praktyk – dokumenty

 • Karta wstępnego stanowiskowego szkolenia BHP – wzór [PDF]
 • Program praktyk – wzór [DOC]
 • Program praktyk na kierunku chemia – przykład [DOC]
 • Program praktyk na kierunku informatyka – przykład [DOC]
 • Program praktyk na kierunku fizyka – przykład [DOC]
 • Regulamin praktyk – przykład z Biura Karier UMK [DOC]
 • Karta pracy praktykanta – wzór [DOC]

Zaświadczenia i opinie

 • Formularz oceny praktykanta – wzór [DOC]
 • Opinia o praktykancie – wzór [DOC]
 • Opinia o praktykancie – przykład [PDF]
 • Opinia o praktykancie BK UMK – przykład [PDF]
 • Zaświadczenie o odbytej praktyce – wzór [DOC]

Model Kompetencji Zawodowych

 • Model Kompetencji Zawodowych – informator 2012 [PDF]
 • Definicje kompetencji miękkich [PDF]
 • Definicje kompetencji zawodowych [link]