Zgłoś się do nas jeśli:

 • Posiadasz wyższe wykształcenie (dyplom licencjata).
 • Stawiasz na swój rozwój.
 • Masz do przekazania wiedzę, doświadczenie, umiejętności w jakiejś dziedzinie.
 • Lubisz pracę z młodzieżą.
 • Chcesz zdobyć doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, zajęć, konferencji.

Twoim zadaniem będzie:

 • Prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji.
 • Stworzenie programu w oparciu o który będziesz prowadził zajęcia.
 • Promocja swoich działań.

Co zyskujesz:

 • Szansę na rozwój.
 • Organizacja czasu, praca w grupie, zarządzanie grupą i radzenie sobie w trudnych sytuacjach - staną się Twoją mocną stroną.
 • Wiedzę o sobie – o tym co potrafisz i o tym, nad czym warto popracować.
 • Możliwość realizacji swoich pasji – będziesz mógł się dzielić nimi z innymi.
 • Doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie – z nim łatwiej wejść na rynek pracy!
 • Referencje, umowę wolontariacką z opisem powierzonych obowiązków

Wolontariat bezterminowy.
Warunki odbywania wolontariatu: do ustalenia; min. 1 miesiąc

ZGŁOŚ SIĘ DO:

Paulina Stawicka
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu
ul. Poznańska 11/13

56 654 70 68 w. 44
p.stawicka@ohp.pl

Sposób aplikowania: CV i List motywacyjny do p.stawicka@ohp.pl

 

Kontakt

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu

ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel. (56) 654-70-68, 69 wew. 44
fax. (56) 652-96-19

Komu pomagamy?
 • Nasza działalność skierowana jest do młodych ludzi (15-25 lat) narażonych na wykluczenie społeczne z przyczyn edukacyjnych czy zawodowych.
Profil działalności
 • społeczny
 • opiekuńczo-wychowawczy
 • naukowo-edukacyjny
Obszary działalności
 • przeciwdziałanie bezrobociu
 • promocja i organizacja wolontariatu
Jak pomagamy?
 1. Program „Młodzież w Działaniu” i wolontariat europejski

 2. Doradztwo Zawodowe

 3. Pośrednictwo Pracy

 4. Warsztaty i zajęcia z liderem Klubu Pracy

 5. Program Praktyk Studenckich AGRAFFKA

 6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi KOŁOWROTEK

 7. Program WARSZTATOWNIA

Poszukiwani wolontariusze
Zasady współpracy z wolontariuszami

 

 • Współpraca z wolontariuszem będzie realizowana na podstawie programu „Wolontariat w OHP", który jest zgodny z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z poźn. zm.).