Poradnik "Rozmowa kwalifikacyjna" z serwisu ABC praca.pl Poradnik "Rozmowa kwalifikacyjna" z serwisu ABC praca.pl

 1. Podstawowe wskazówki
 2. Autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
 3. 150 pytań z rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Najczęściej zadawane pytania
 5. 15 wskazówek jak negocjować wynagrodzenie
 6. O co możesz zapytać potencjalnego pracodawcę
 7. List z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE!
Możesz wysłać ten e-book jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również wydrukować i powielić na ksero w dowolnej liczbie egzemplarzy. Jeśli prowadzisz jakiekolwiek szkolenia możesz go używać jako podręcznika. Nie wolno Ci jednak nic zmieniać i nie wolno Ci go sprzedawać. Każda kopia musi zawierać niniejszą notkę.

 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl
Wersja I z 25.01.2003

Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna

 
Po pierwszej fazie selekcji, polegającej na przejrzeniu i porównaniu życiorysów, dostajemy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (ang. interview). Celem interview jest poznanie kandydata przez pracodawcę i uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy kandydat ma odpowiednie kompetencje i motywację do pracy na określonym stanowisku i czy znajdzie swoje miejsce w organizacji. W rozmowie kwalifikacyjnej powinny być wyrażone rzeczywiste potrzeby firmy i odpowiadające im możliwości kandydata.

W trakcie spotkania z pracodawcą możesz spotkać się z kilkoma rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Typy rozmów selekcyjnych ze względu na formę prowadzenia:

 • Rozmowa biograficzna - dotyczy kolejnych etapów życia zawodowego kandydata,
 • Sytuacyjna rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy zachowań kandydata w określonych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas pracy na danym stanowisku,
 • Rozmowa kompetencyjna - jej celem jest ustalenie kompetencji (uzdolnień, umiejętności) wymaganych na stanowisku pracy,
 • Psychometryczna rozmowa kwalifikacyjna - polega na zadawaniu pytań kodowanych (nie występuje element dyskusji) pracodawca uzyskuje możliwość analizy i porównania wyników rozmów.  

Najistotniejszą cechą tych metod jest trafność. Czy kandydat po przyjęciu do pracy okaże się dobrym pracownikiem, zaangażowanym i usatysfakcjonowanym?

Cały proces selekcji sprowadza się do ustalenia, czy (który) kandydat posiada wszystkie wymagane cechy/kompetencje na dane stanowisko. Przyjęcie zbyt dobrych kandydatów prowadzi do fluktuacji personelu, zbyt słabych zaś do uzyskania gorszych wyników pracy.

 

Nie daj się zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej!

Rozmowa kwalifikacyjna jest zawsze w jakimś stopniu grą. Lecz dobrze przyjrzyj się jej regułom, przygotuj się i nie zdawaj bynajmniej na los.

WSTĘPNY WYWIAD SELEKCYJNY

Często po pierwszej fazie selekcji dokumentów, pracodawca dzwoni do nas przeprowadzając wstępny wywiad selekcyjny. Polega on na wyjaśnianiu niejasności wynikających z życiorysu lub kwestionariusza, doprecyzowaniu czy kandydat spełnia warunki stawiane przez stanowisko oraz zbadanie jego motywacji do pracy.

POGŁĘBIONY WYWIAD SELEKCYJNY

Pogłębiony wywiad selekcyjny prowadzony jest przez kilka osób. Są to dwu, -trzy osobowe zespoły, składające się ze specjalisty z działu kadr oraz przełożonego na danym stanowisku. Pytania dotyczą wykształcenia kandydata, kompetencji, doświadczeń zawodowych, motywacji, umiejętności, osobowości oraz warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej.

A oto niektóre z pytań do wywiadu pogłębionego:

 • Jakie są Pani/Pana zainteresowania?
 • Dlaczego chce Pani/Pan pracować w naszej firmie?
 • Jakie stanowisko chciał(a)by Pani/Pan zająć za kilka lat?
 • Jakie są Pani/Pana plany zawodowe na przyszłość?
 • Jak Pani/Pan myśli dlaczego firma miałaby właśnie wybrać Panią/Pana?
 • Co Pani/Pan wnosi do firmy?
 • Co motywuje ludzi do pracy? Dlaczego Pani/Pan tak myśli?
 • Jakie odnosił(a) Pani/Pan sukcesy na studiach, poza nimi?
 • Co powiedziałby o Pani/Panu promotor, gdybym do niego zadzwonił?
 • Z jakimi ludźmi chciał(a)by Pan(i) pracować?
 • Jaki powinien być Pani/Pana szef?
 • Co było dotychczas Pani/Pana największym sukcesem, a co porażką?
 • Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem współpraca, posłuszeństwo, krytyka?
 • Czego chciał(a)by się Pani/Pan dowiedzieć na temat pracy na tym stanowisku?
 • Jakie są Pani/Pana silne i słabe strony?
 • Proszę skonkretyzować swoje plany zawodowe.
 • W jaki sposób osiąga Pani/Pan wytyczone cele?
 • Jakie cechy osobowości są niezbędne by osiągnąć sukces w Pani/Pana dziedzinie?

Pytając o plany i ambicje na przyszłość mamy okazję poznać jak efektywny jest kandydat, nie tylko w ich formułowaniu, ale także w ich wprowadzaniu w życie pomimo pojawiających się przeszkód. Pamiętaj o tym, że na rozmowie kwalifikacyjnej Ty również zadajesz pytania. Możesz pytać o kulturę firmy, możliwości rozwoju, samodzielność lub podległość stanowiska itd.

WYWIAD W SYTUACJI STRESU

Nie zawsze jest to rozmowa przyjazna. Czasem w celu zdobycia większej liczby informacji rozmowa ta może być prowadzona w sposób wywołujący stres u kandydata. Pozwala to ocenić na ile kandydat potrafi bronić swojej godności i zdania.

Wywiad w sytuacji stresu polega na zaskoczeniu kandydata, wprowadzeniu napięcia w rozmowę. Ocenia na ile kandydat daje sobie radę w takiej sytuacji. Ze względu na manipulacyjny charakter tego typu wywiadów powinny one być zawsze prowadzone przez specjalistę.

WYWIAD OPARTY NA EPIZODACH

Jedną z metod selekcyjnych jest rozmowa oparta na epizodach. Poszukujemy istotnych zdarzeń z życia kandydata. Opowiadając o tych zdarzeniach kandydat żywo przypomina sobie swoje zachowania i dokładnie je nam opisuje. Mając serię takich epizodów, analizuje się je pod kątem występowania pewnych powtarzalnych zachowań. Z nich buduje się obraz zachowania i charakteru kandydata.

Zdrowe podejście do rozmowy kwalifikacyjnej "Wygrany - wygrany"

Nawet rozmowa kwalifikacyjna nie zakończona przyjęciem do pracy jest sukcesem. Wynika stąd, że nie każda praca i nie w każdej firmie jest dla wszystkich ubiegających się. Doraźne przegranie to boleśnie odczuwane zdarzenie będące jednak inwestycją na przyszłość. Doraźna przegrana pozwala lepiej uświadomić sobie własne potrzeby i zmiany w kwalifikacjach.

 Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat rozmowy kwalifikacyjnej zapraszamy Cię na warsztaty poświęcone temu tematowi, które są regularnie prowadzone przez Biuro Karier UMK.