Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, z kierunku Ochrona środowiska na Warsztaty z praktycznej analizy studiów przypadków z ukierunkowaniem na interpretację aktów prawnych.

Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach obejmujących 4 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych:

I i II. Decyzje administracyjne związane z ochroną środowiska, np. wycinka drzew, ochrona nad zwierzętami:

- piątek, 13 listopada, godz. 12 - 19;
- sobota, 14 listopada, godz. 11 - 18;

III i IV. Działalność prawodawcza samorządu terytorialnego związana z ochroną środowiska, np. akty prawa miejscowego:

- piątek, 20 listopada, godz. 12 - 19;
- sobota, 21 listopada, godz. 11 - 18;

Rekrutacja zakończona.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie: www.biurokarier.umk.pl/wbios-rekrutacja

Warsztaty przeznaczone są dla osób, nie będących dotychczas beneficjentami projektu UMK w Europie 2020. Przewidziano tylko 10 miejsc. Szczegółowe warunki rekrutacji określa Regulamin.

Jeśli nie pasują Ci terminy szkolenia, a chcesz skorzystać ze wsparcia w ramach projektu UMK w Europie2020 (to już ostatnia edycja!) zapisz się na sesję Assessment Center dedykowaną stanowisku pracy specjalista ds. ochrony środowiska. Więcej informacji: www.biurokarier.umk.pl/ac