Prawo pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku Prawo pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku

Pytania

  • Jakie są okresy nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego - przysługujące pracownikowi?
  • Czy wszystkim pracownikom przysługuje prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego?

Podstawa prawna

Art. 132, art. 133 § 1, art. 136 § 2, art.137 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Okres dobowego odpoczynku

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Okres tygodniowego odpoczynku

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, które obejmuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Wyżej wymienione prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego nie dotyczy:

  • Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • Osób prowadzących akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii

Mniejsza liczba godzin nieprzerwanego odpoczynku:

  • podmioty, których dotyczy wyłączenie prawa do nieprzerwanego odpoczynku,
  • pracownicy w przypadku zmiany pory wykonywania pracy w związku z przejściem na inną zmianę

Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek nie może jednak obejmować mniej niż 24 godzin.

 opracowanie: Natalia Grunwald (09.2013) studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,seminarzystka z prawa karnego, zainteresowania naukowe: prawo karne, prawo pracy, prawo gospodarcze, członek i sekretarz Studenckiego Koła Prawa Pracy od 2012 r.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska