Praktyki studenckie w administracji rządowej Praktyki studenckie w administracji rządowej

1. Zapoznaj się z ofertą praktyk na stronie >>

 • Skontaktuj się z wybranym urzędem administracji rządowej lub jednostką organizacyjną
 • Uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki
 • Ustal termin i czas trwania (liczba godzin) praktyki

2.  Przyjdź do Biura Karier z wypełnionym porozumieniem >> i skierowaniem >>

(w miejscu porozumienia „Nazwa Uczelni” wpisz informację o następującej treści:

„Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: mgr Ewę Banaszak, kierownika Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, działającego na podstawie upoważnienia Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna.”)

3. Dostarcz ubezpieczenie NNW

 • Dostarcz oryginał zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy do Biura Karier UMK przy odbiorze dokumentów na praktyki.

4. Odbierz podpisane porozumienie i skierowanie na praktyki

 • Porozumeinie wraz ze skierowaniem będzie gotowe do odbioru w siedzibie Biura Karier UMK, najpóźniej po dwóch dniach roboczych od momentu złożenia.
 • Jeśli skierowanie nie będzie możliwe do wystawienia ww. terminie, otrzymasz informację e-mail lub telefoniczną.

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy

 • Zanieś dokumenty otrzymane w Biurze Karier UMK (skierowanie i porozumienie) pracodawcy
 • Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia i jeden z nich dostarczyć do Biura Karier UMK (można je przynieść lub odesłać pocztą)
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki

 • Opiekun praktyk wyznaczony przez pracodawcę ustali z Tobą godziny pracy i zakres obowiązków
 • Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie, czytaj więcej na stronie Korzyści z odbycia praktyk

7. Po zakończeniu praktyki

 • Poproś pracodawcę o opinię / list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyki
 • Jeśli chcesz uzyskać wpis do suplementu - złóż dokumenty potwierdzające odbycie praktyki w Biurze Karier UMK, szczegóły na stronie Zaświadczenie o odbyciu praktyk