WNIOSEK SKIEROWANIA NA PRAKTYKI - ZAAWANSOWANY WNIOSEK SKIEROWANIA NA PRAKTYKI - ZAAWANSOWANY

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*)

W razie problemów z wysłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 611 46 43 w godzinach pracy biura (pn-pt, 8:00-16:00).

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Informacja dotycząca p[rzetwarzania danych osobowych Informacja dotycząca p[rzetwarzania danych osobowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych, a w szczególności składać u niego wnioski o realizację swoich praw, za pośrednictwem telefonu: 56 611 27 42, adresu e-mail: abi@umk.pl, a w uzasadnionych przypadkach listownie pod adresem: UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń z dopiskiem „ABI".

Przekazane przez Ciebie dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo do żądania przenoszenia danych.

W każdym czasie masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane osobowe podajesz dobrowolnie, a odmowa ich podania nie wywołuje żadnych skutków wobec Ciebie, poza brakiem kontaktu ze strony pracownika Biura Karier UMK.

Procedura skierowania na praktyki na podstawie umowy indywidualnej Procedura skierowania na praktyki na podstawie umowy indywidualnej

1. Skontaktuj się z pracodawcą

 • Uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki
 • Ustal termin i czas trwania (liczba godzin) praktyki
 • Dowiedz się, kto jest osobą odpowiedzialną za podpisanie porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych, potrzebne jest imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska reprezentanta / pełnomocnika firmy / instytucji

2. Wypełnij wniosek skierowania na praktyki

 • Formularz dostępny poniżej

3. Dostarcz ubezpieczenie NNW

 • Dostarcz oryginał zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy do Biura Karier UMK przy odbiorze dokumentów na praktyki.

4. Odbierz skierowanie na praktyki

 • Skierowanie będzie gotowe do odbioru w siedzibie Biura Karier UMK, dwa dni po złożeniu wniosku.
 • Jeśli skierowanie nie będzie możliwe do wystawienia ww. terminie, otrzymasz informację e-mail lub telefoniczną.

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy

 • Zanieś dokumenty otrzymane w Biurze Karier UMK (skierowanie i porozumienie) pracodawcy
 • Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia i jeden z nich dostarczyć do Biura Karier UMK (można je przynieść lub odesłać pocztą)
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki

 • Opiekun praktyk wyznaczony przez pracodawcę ustali z Tobą godziny pracy i zakres obowiązków
 • Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie, czytaj więcej na stronie Korzyści z odbycia praktyk
 

7. Przerwanie praktyki

W przypadku rażącego naruszenia dyscypliny pracy jakim jest niestawienie się na praktyki bez podania przyczyny, wobec studenta będą podjęte następujące działania:

 • powiadomienie o zaistniałym fakcie dziekana wydziału
 • brak możliwości odbywania dalszych praktyk za pośrednictwem Biura Karier UMK

Praktyki na podstawiej umowy indywidualnej Praktyki na podstawiej umowy indywidualnej


Student może ubiegać się o skierowanie go na praktyki do wybranej przez siebie firmy. Osoby, które chcą odbyć praktykę w firmie, z którą Biuro Karier nie ma podpisanej umowy zbiorowej ani wcześniej z nią nie współpracowało, prócz skierowania otrzymują porozumienie, czyli umowę z firmą oferującą praktykę a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.