LPiC LPiC

ABC praktyk ABC praktyk

 

Studenci kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting są zobowiązani do odbycia jeden raz w ciągu studiów indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym z Biura Karier UMK. Zalecane jest, aby konsultacja miała miejsce przed rozpoczęciem praktyk.

Fakt odbycia konsultacji jest odnotowywany w systemie USOS przez pracownika Biura Karier UMK." (pkt. 3 regulaminu)

 

Najważniejsze informacje dotyczące praktyk:

 >> Karty praktyk - pliki do pobrania dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/20 Liczba godzin praktyk zawodowych –  co najmniej 510

 >> Karty praktyk - pliki do pobrania dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/20 Liczba godzin praktyk zawodowych –  co najmniej 300

 

Miejsca odbywania praktyk: 

- firmy reklamowe,

- media tradycyjne i nowe,

- działy promocji i informacji , działy PR firm,  instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.

Praktyki powinny polegać na wykonywaniu zadań kreatywnych związanych z kształtowaniem wizerunku firmy, instytucji, marki, produktu.

Przykładowy ramowy program praktyk:

1.Tworzenie haseł reklamowych promujących wskazane produkty i usługi.

2.Opracowanie koncepcyjno-redakcyjne materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotka, informacje publikowane na stronach internetowych oraz istniejących fanpage`ach) na podstawie dostarczonych tekstów oraz materiałów graficznych (zadanie nie dotyczy projektowania graficznego).

3.Tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji w kanałach społecznościowych

• tworzenie  postów oraz treści na portalach społecznościowych
• tworzenie komunikacji stron typu landing pages, mailingów, bannerów
• tworzenie i redagowanie treści na stronę internetową
• przygotowywanie opisów produktów
• przygotowywanie i nadzór nad kampaniami e-mail
• rozwijanie i automatyzacja działań e-mail marketingowych dla produktów firmy
• projektowanie makiet szablonów dla kampanii e-mail
• optymalizacja kampanii za pomocą testów (kreacja, treść, grafika itp.)
• analiza danych z kampanii i rekomendowanie zmian mających na celu wzrost konwersji

4.Wyszukiwanie informacji niezbędnych do przygotowania materiałów i przeprowadzenia kampanii promocyjnej.

5. Prace techniczno-organizacyjne związane z zadaniem ogólnym (np. dostarczanie/odbiór materiałów, prowadzenie korespondencji itp.).

Rozmowa z doradcą zawodowym

Rozmowy mają na celu efektywne zaplanowanie praktyk.  Biuro Karier UMK pomaga studentom w znalezieniu dobrej jakości miejsc praktyk; uzyskują dostęp do ofert praktyk, stażów, pracy w serwisie www.biurokarier.edu.pl.

Podczas spotkania można skonsultować swoje CV.

Miejsce: Biuro Karier UMK (DS 11, parter; Gagarina 33) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.

Czas trwania rozmowy: ok.15 minut; z konsultacją CV ok. 30 minut.

Zapisy na rozmowy odbywają się przez poniższy formularz.

Prosimy zgłosić się min. 24 godziny wcześniej. Po otrzymaniu wiadomości pracownik biura skontaktuje się telefonicznie lub mailowo by potwierdzić termin spotkania

Formularz rejestracyjny Formularz rejestracyjny

Prosimy wypełnić wszystkie pola

W razie problemów z wysłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 611 46 43 w godzinach pracy biura (pn-pt, 8:00-16:00).

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych, a w szczególności składać u niego wnioski o realizację swoich praw, za pośrednictwem telefonu: 56 611 27 42, adresu e-mail: abi@umk.pl, a w uzasadnionych przypadkach listownie pod adresem: UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń z dopiskiem „ABI".

Przekazane przez Ciebie dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo do żądania przenoszenia danych.

W każdym czasie masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane osobowe podajesz dobrowolnie, a odmowa ich podania nie wywołuje żadnych skutków wobec Ciebie, poza brakiem kontaktu ze strony pracownika Biura Karier UMK.