Kompetencje zawodowe pożądane na wybranych stanowiskach pracy Kompetencje zawodowe pożądane na wybranych stanowiskach pracy

Opis kompetencyjny stanowiska pracy określa zestaw kompetencji zawodowych szczególnie pożądanych u pracownika. Wynikają one ze specyfiki pracy na konkretnym stanowisku w określonym miejscu (firmie, branży).

W wyniku analizy ofert pracy skierowanych głównie do absolwentów kierunków ścisłych składanych przez pracodawców w latach 2005-2010 za pośrednictwem Biura Karier UMK skonstruowano opisy kompetencyjne dla wybranych stanowisk.

Obecnie posiadamy opisy kompetencyjne stanowisk:

 • Automatyk / robotyk
 • Administrator sieci
 • Administrator baz danych
 • Programista
 • IT support / serwisant / konsultant
 • Webmaster / zarządzanie stronami www
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Grafik komputerowy
 • Pracownik administracji centralnej

Zostały one zobrazowane na poniższych wykresach radialnych. Kolorem czerwonym oznaczono kompetencje najważniejszą (najczęściej wymaganą), kolorem niebieskim kompetencje szczególnie przydatne na danym stanowisku.

Kompetencje zawodowe wymagane od „ścisłowców” Kompetencje zawodowe wymagane od „ścisłowców”

Opisy kompetencyjne stanowisk:

 • Automatyk / robotyk

 • Administrator sieci

 • Administrator baz danych

 • Programista

 • IT support / serwisant / konsultant

 • Webmaster / zarządzanie stronami www

Kompetencje zawodowe wymagane na różnych stanowiskach Kompetencje zawodowe wymagane na różnych stanowiskach

Opisy kompetencyjne stanowisk:

 • Specjalista ds. sprzedaży

 • Grafik komputerowy

 • Pracownik administracji centralnej