Ochrona wzroku pracownika Ochrona wzroku pracownika

Ochrona wzroku pracownika. Jakie prawa posiada pracownik?

Jeśli jednym z Twoich narzędzi pracy jest wzrok, bo np. pracujesz przy komputerze, to pamiętaj, że każdemu pracownikowi przysługują pewne świadczenia z tego tytułu.

Podstawa prawna

Pewne kwestie związane z ochroną wzroku pracownika reguluje rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Esencją powyższego dokumentu jest określenie, jaki pracownik jest osobą świadczącym pracę przy komputerze.

Komu przysługują świadczenia?

Za pracownika pracującego przy monitorach ekranowych prawo uznaje każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Z powyższego zdania wynika, że ustawodawca nie określił dokładnie, jakiemu pracownikowi będą przysługiwały gratyfikacje związane z uciążliwością pracy przy monitorze komputera.

Ponadto zatrudniony, którego praca polega na pracy przy komputerze ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy spędzonej przy monitorze.

Refundacja zakupu okularów

Kwestie dotyczące opieki zdrowotnej pracodawcy nad pracownikiem dopuszczają refundację zakupu okularów korygujących wzrok. Zatrudniający jest bowiem zobligowany zapewnić swojemu podwładnemu okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą potrzebę ich stosowania, podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak również podczas obsługi monitora.

Dokumentem stanowiącym podstawę refundacji okularów dla pracownika jest zaświadczenie lekarskie, które będzie wskazywać iż istnieje konieczność stosowania okularów korekcyjnych przez zatrudnionego. Obowiązek ten znajduje również swoje zastosowanie w momencie, gdy u pracownika zachodzi potrzeba wymiany samych szkieł korekcyjnych na nowe. Przepisy nie określają wysokości dofinansowania ani też sposobu, w jaki pracodawca ma wypełnić nałożony na niego obowiązek.

Autor: SmakPracy.pl – oferty pracy, kariera (05.09.2012)