Niska motywacja lub brak motywacji u osób bezdomnych Niska motywacja lub brak motywacji u osób bezdomnych

Tytuł projektu:

 „Niska motywacja lub brak motywacji u osób bezdomnych do zmiany swojej postawy życiowej mającej  na celu reintegrację społeczną i zawodową", czyli projekt na zlecenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

 

Czas realizacji projektu:

13 lutego – 10 marca 2017 r.

 

Opis:

Grupa projektowa po zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami, a także po wizycie studyjnej w schronisku doszła do czynników, jakie mają wpływ na powstawanie problemu. Przyczyniły się do tego między innymi relacje rodzinne, obawy, a także brak chęci współpracy ze strony bezdomnych mężczyzn. Kolejnym etapem projektu było zdefiniowanie problemów związanych z głównym tematem wskazanym przez ośrodek, aby później móc znaleźć rozwiązania, które mogą przyczynić się do rozstrzygnięcia problemów.

 

Design Thinking:

Grupa projektowa początkowo wygenerowała ponad 250 pomysłów. Ostatecznie stworzono 5 koncepcji końcowych, które zostały zaprezentowane kierownikowi Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, a także podopiecznym schroniska.

 

Efekt procesu:

Po przedstawieniu projektów końcowych narodziła się idea zrealizowania tej części pomysłów, które nie wymagają ponoszenia kosztów.  Efektem jest zainicjowane przez studentów podjęcie współpracy między Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu a Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Prowadzący:

Dr hab. Rafał Moczkodan  

 

W projekcie udział wzięło 12 studentów kierunków: praca socjalna, pedagogika