Autor: Łukasz Luciński; Biuro Karier UMK, w ramach projektu "Kompetencje dla przyszłości",
Data aktualizacji: 1.06.2013

Manager klubu sportowego

 

 

Wywiad z managerem Piotrem Czajkowskim

Piotr Czajkowski od najmłodszych lat wzrastał w atmosferze ściśle związanej z handballem. Nic więc dziwnego, że szybko rozpoczął treningi w sekcji piłki ręcznej Kasztelana Sierpc, lecz w pewnym momencie na drodze jego dalszego rozwoju stanęła kontuzja.

Czajkowski nie zrezygnował jednak ze swojej pasji, a chcąc pozostać jak najbliżej boiska podjął współpracę z uznanym magazynem „Handball Polska”. Po rozpoczęciu studiów wyższych w Toruniu otrzymał również propozycję objęcia stanowiska managera sekcji piłki ręcznej AZS UMK i jak sam przyznaje, była to jego najlepsza życiowa decyzja. To w dużej mierze właśnie dzięki jego zaangażowaniu handball w wykonaniu toruńskich akademików zaczęła oglądać znacznie większa rzesza mieszkańców Torunia, a zespół w minionym już sezonie awansował do wyższej klasy rozgrywkowej.

Sam zainteresowany nie zasypuje jednak gruszek w popiele i wciąż stawia na swój rozwój- obecnie jest studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na naszej uczelni. Jego przykład dobitnie pokazuje, że pasja może stać się wspaniałym pomysłem na życie zawodowe.

 

 

 

KANDYDACI DO ZAWODU

Kto może zostać managerem sportowym?

Wymogi formalne

W celu podjęcia pracy na tym stanowisku oprócz odpowiedniej umowy niezbędne jest również uzyskanie licencji wydawanych w zależności od szczebla rozgrywek przez komisję licencyjną odpowiedniego związku sportowego prowadzącego dane rozgrywki. Licencja, wydawana na wniosek klubu zatrudniającego managera, jest ważna przez jeden rok, po upływie którego możliwe jest przedłużenie jej ważności o kolejne 12 miesięcy. W ściśle określonych sytuacjach określonych szczegółowo w odpowiednich dokumentach komisja licencyjna może odmówić wydania lub cofnąć licencję.

W przypadku AZS UMK Toruń organem decydującym była Komisja Licencyjna Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej.

Preferowane kierunki studiów

Nie istnieją odgórne wskazania dotyczące kierunków studiów, które powinien ukończyć przyszły manager klubu sportowego. W praktyce stanowisko to zajmują najczęściej absolwenci studiów ekonomicznych, takich jak chociażby zarządzanie. Najważniejsza jednak wydaje się pasja i zainteresowania, które ułatwiają zrozumienie problemów związanych z funkcjonowaniem danej sekcji klubu sportowego.

Predyspozycje do pracy w zawodzie

Niezwykle ważne w pracy managera klubu sportowego są posiadane przez niego kompetencje oraz umiejętności. Według Piotra Czajkowskiego do najważniejszych należy zaliczyć:

  • Umiejętność pracy w zespole, który ma przed sobą wspólny cel. Zarówno zawodnicy, jak i sztab trenerski ma przed sobą cele, których osiągnięcie jest możliwe tylko wtedy, jeśli grupa ludzi o różnych cechach charakterologicznych stworzy swoisty monolit.
  • Otwartość i komunikatywność, czyli cechy niezbędne w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, do których można zaliczyć chociażby aktualnych i potencjalnych sponsorów. Dobry manager powinien potrafić zbudować trwałe relacje i znaleźć wspólny język z zawodnikami.
  • Umiejętność aktywnego słuchania
  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem, gdyż często od działań sprawnego managera zależy zarówno przyszłość klubu, jak i jego postrzeganie „za zewnątrz” przez kibiców i sponsorów.
  • Umiejętność działania pod presją czasu, gdyż jak przyznaje sam Piotr Czajkowski osoby zajmujące to stanowisko często zmuszone są do prowadzenia kilku spraw jednocześnie.

Wiedza managera sportowego

Jaka wiedza jest niezbędna aby skutecznie funkcjonować w zawodzie?

Skuteczny manager klubu sportowego powinien legitymować się szeroką wiedzą w wielu różnych płaszczyznach, począwszy od ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi i prawa sportowego, poprzez public relations, marketing, aż po psychologię i socjologię.  Powinien on także posiąść umiejętności negocjacyjne, które przydatne są w kontaktach ze sponsorami. Niezbędna jest również znajomość specyfiki danej dyscypliny sportu, stąd też niezwykle powszechnym zjawiskiem jest, iż managerami zostają byli zawodnicy, znający całe środowisko „od wewnątrz”.

Specyfika pracy managera

Na czym polega praca / rola managera klubu sportowego?

Zakres obowiązków managera klubu sportowego jest bardzo szeroki. Praca ta polega przede wszystkim na prowadzeniu dokumentacji- zarówno tej, która uprawnia zawodników do gry, jak i umów ze sponsorami oraz przedstawicieli innych podmiotów. Do jego obowiązków należy również przygotowanie sprzętu, przeprowadzanie transferów, podpisywanie umów z zawodnikami i sztabem trenerskim oraz organizowanie wyjazdów i spotkań domowych.

W krajowych warunkach, nawet sportu powszechnie zwanego „profesjonalnym”, wciąż rzadkością są osoby odpowiedzialne za działania marketingowe, toteż również te obowiązki często spoczywają na barkach kierownika klubu.

Czas i miejsce pracy managera

Wśród przedstawicieli tego zawodu utarło się powiedzenie, że „managerem klubu się jest, a nie bywa”, co doskonale oddaje specyfikę tego zawodu. Godziny pracy nie są w żaden sposób normowane, a wszystko zależy od danej sytuacji i rozwoju wypadków. Ponadto obowiązkiem kierownika jest organizacja ligowych i sparingowych spotkań oraz wyjazdów, które najczęściej odbywają się w weekendy.

Manager klubu sportowego powinien charakteryzować się również dużą mobilnością, gdyż spotkania biznesowe ze sponsorami i zawodnikami odbywają się nie tylko w całym kraju, ale również coraz częściej poza jego granicami.

Z kim współpracuje?

Manager klubu sportowego współpracuje głównie z zawodnikami oraz sztabem trenerskim, bez których nie byłoby mowy o jakimkolwiek działaniu. Ponadto niezbędne są regularne kontakty z aktualnymi i potencjalnymi sponsorami, czy właścicielem klubu, a także przedstawicielami mediów, którzy ułatwiają propagowanie produktu, jakim jest klub sportowy wśród potencjalnych odbiorców. W przypadku Piotra Czajkowskiego niezbędna jest również współpraca z kierownictwem toruńskiego Akademickiego Związku Sportowego, pod którego patronatem drużyna szczypiornistów występuje w zmaganiach ligowych.

Narzędzia w pracy managera

Każdy manager stara się doskonalić swój warsztat pracy oraz wypracować własne narzędzia usprawniające jego pracę. Mogą to być m.in. samodzielnie utworzone arkusze i formularze kalkulacyjne ułatwiające ewidencję kosztów, czy sprzętu sportowego. Coraz częściej kierownicy sięgają również po kompleksowe narzędzia, takie jak profesjonalny program „Manager klubu sportowego”.

Ponadto nieodłącznymi narzędziami pracy są telefon komórkowy i przenośny komputer, które ułatwiają kontakt z niemal każdego miejsca. Piotr nie rozstaje się również z podręcznym notesem, w którym to zapisuje wszystkie najważniejsze informacje, co znacznie ułatwia organizację codziennej pracy zawodowej.

Blaski i cienie pracy managera

Piotr nie ukrywa, iż praca na tym stanowisku daje mu ogromną satysfakcję i pozwala na realizowanie jego wieloletniej pasji, jaką niewątpliwie jest handball. Do największych zalet tego zawodu Czajkowski zalicza obcowanie i poznawanie nowych ludzi, których łączy niezwykła wspólna pasja oraz satysfakcja wynikająca z popartych ciężką pracą sukcesów drużyny, którą się zajmuje. Za wspaniałe uważa, że dzięki jego pracy zawodnicy mogą skupić się jedynie na treningach. Fascynujący jest dla niego również fakt nieszablonowej pracy, której nie można zamknąć w żadnych ramach, gdyż każdy dzień przynosi nowe doświadczenia.

Najtrudniejsze jest z kolei radzenie sobie ze stresem i natłokiem obowiązków oraz finansowe problemy, które dotykają cały polski sport. Praca kierownika jest niezwykle stresująca, gdyż od efektywności tej jednej osoby zależą często losy nie tylko klubu, ale i jego zawodników.

Nabywanie wiedzy i uprawnień

Szkolenia

W tym zawodzie przydatne są szkolenia z najróżniejszych dziedzin, takich jak chociażby negocjacje, komunikacja, public relations, organizacja pracy, obsługa pakietów biurowych. Coraz popularniejsze są również szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, które stają się obecnie głównym nośnikiem informacji. Wraz z rozwojem rynku usług sportowych coraz więcej organizacji posiada w swojej ofercie specjalistyczne szkolenia związane z rynkiem sportowym.

Zdaniem Piotra Czajkowskiego godne polecenia są szczególnie Międzynarodowe Spotkania Sportu i Biznesu organizowane corocznie w ramach Dni Marketingu Sportowego w Warszawie. Nasz rozmówca w ostatnim czasie uczestniczył również w szkoleniu „Facebook bez tajemnic”, dzięki któremu możliwe jest poznanie tajników promowania marki klubu sportowego za pomocą najpopularniejszego obecnie serwisu społecznościowego.

Studia

Coraz większą popularnością cieszą się w naszym kraju studia mające na celu kształcenie przyszłych profesjonalnych kadr sportowych, w tym również managerów sportowych. Wyróżnić należy chociażby:

  • Zarządzanie Turystyką i Sportem (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
  • Menedżer Sportu (Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza, Warszawa)
  • Menedżer Sportu (Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych, Płock, Białystok, Kraków, Wałcz, Wrocław)

Piotr Czajkowski może się pochwalić ukończeniem studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a obecnie oprócz pracy poszerza swoją wiedzę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej w ramach studiów magisterskich.

Perspektywy zatrudnienia

Gdzie i na jakich umowach pracują?

Managerowie mogą szukać zatrudnienia w różnego rodzaju klubach, związkach i organizacjach sportowych. W zależności od miejsca zatrudnienia (poziomu rozgrywek itp.) preferowane są różne formy zatrudnienia- od wolontariatu po stałą umowę o pracę. Osobną grupę stanowią menadżerowie reprezentujący interesy zawodników. Ze względu na nienormowany czas pracy oraz zarobki prowizyjne należy zaliczyć ich do grupy tzw. wolnych zawodów.

Jak szukać pracy w zawodzie managera sportowego?

Ze względu na specyfikę pracy rzadko można trafić na ogólnodostępne oferty etatowej pracy na tym stanowisku. Najłatwiejszym sposobem jest więc nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami sportowymi oraz akademickimi związkami sportowymi, co pozwala na zdobycie cennego doświadczenia. Nie inaczej było w przypadku naszego rozmówcy, który wraz z rozpoczęciem studiów wyższych zainteresował się losami akademickiego zespołu z Torunia. Po blisko roku dotychczasowy manager zespołu Mateusz Zawadzki z przyczyn zawodowych zmuszony został do rezygnacji z tego stanowiska, a przejęcie jego obowiązków zaproponowano właśnie Piotrowi Czajkowskiemu.

Zarobki

Zarobki managera klubu sportowego różnią się znacznie w zależności od szczebla rozgrywek, czy też dyscypliny sportu.

 

Wraz z rozwojem rynku usług sportowych w naszym kraju, a także rozwojem infrastruktury sportowej zapotrzebowanie na profesjonalnych managerów posiadających rozległą wiedzę z zakresu sportu z każdym rokiem rośnie.

 


 

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ AZS UMK

Akademicki Związek Sportowy w Toruniu

 


wywiad przeprowadził i informacje zebrał
Łukasz Luciński

fotografie
Sławomir Jędrzejewski