Łukasz Broniszewski Łukasz Broniszewski

   

Łukasz Broniszewski

Absolwent filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej.

Działacz społeczny – prezes zarządu Fundacji Stabilo, pracuje również w zarządach Kujawsko-Pomorskiej i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Koordynator projektów, trener, fundraiser. Jako ekspert współtworzył dokumenty strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem III sektora m.in. Krajowy Program Ekonomii Społecznej i Program współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Specjalizuje się w tematyce związanej z organizacjami społecznymi i  partycypacji obywatelskiej.

 
Co skłoniło Pana do studiowania filozofii na Wydziale Humanistycznym UMK? 

Właściwie to chęć przeżycia przygody. Potrzeba zmiany i rozwoju osobistego oraz głód nowych doświadczeń. Jako mieszkaniec Braniewa, małego miasta przy granicy z Rosją, szukałem takiego kierunku studiów,  który pozwoli mi rozszerzyć perspektywy i myśleć w innym wymiarze niż dotychczas. Studia filozoficzne to był doskonały wybór. W Toruniu zakochałem się od pierwszego i do dziś jestem jego mieszkańcem, choć moja praca zawodowa jest związana głównie ze stolicą.

Jak te studia wpłynęły na Pana, w jaki sposób Pana rozwinęły?

Studia traktowałem jako dobry start, inspirację, mocną podstawę do dalszego rozwoju zawodowego. W dzisiejszych czasach niezbędna jest wiedza specjalistyczna, ekspercka, która pozwala efektywnie pracować w wybranym obszarze. Jednak żeby osiągnąć sukces najpierw trzeba go zaprojektować – wyznaczyć sobie cele, przemyśleć działania i zabrać się do konsekwentnej realizacji swojej wizji.

Czy umiejętności, jakie nabył Pan w trakcie studiów, przydały się Panu w budowaniu  kariery?

Tak. W szczególności możliwości rozwoju jakie daje uniwersytet np. możliwość wolontariackiej pracy przy organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, praca w kole naukowym. Wiara w to, że dzięki zaangażowaniu oraz konsekwencji da się realizować misję społeczną i zmieniać siebie i świat J.

Prowadząc szkolenia i doradztwo do dziś stosuję sokratejską metodę majeutyczną by wydobyć nieuświadomioną wiedzę z uczestników moich seminariów i warsztatów. Ponadto studia filozoficzne nauczyły mnie systematyczności i kontrolowania czasu.

 

Czy zachęcałby Pan innych do studiowania filozofii na UMK?

Pamiętajcie! Nie tylko filozofią człowiek żyje. Właściwie dziś kończąc dowolne studia można zasilić szeregi osób bezrobotnych. Nie napawa to optymizmem, jednak gwarantuję, że Twoje szanse na rynku pracy będą dużo większe jeśli będziesz aktywny. Osoba kończąca studia a mająca za sobą praktyki i staże w firmach, instytucjach administracji publicznej, wyjazdy zagraniczne będzie cenna dla każdego pracodawcy.

Studiowanie filozofii na UMK to fantastyczny klimat do rozwoju, możliwość poznania ciekawych ludzi i pasjonujące doświadczenie.

Powodzenia!