Poradnik "Jak napisać list motywacyjny, który zapewni Ci pracę? Poradnik "Jak napisać list motywacyjny, który zapewni Ci pracę?

Jak napisać skuteczny list motywacyjny? Jak napisać skuteczny list motywacyjny?

To, jak się zaprezentujemy w liście motywacyjnym oraz informacje przedstawione w CV decydują o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Temu służy list MOTYWACYJNY - ma przedstawić motywację kandydata do pracy w danym miejscu oraz zmotywować pracodawcę do spotkania się z kandydatem i poznania go.

List motywacyjny piszemy w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Może też być to dokument stworzony z własnej inicjatywy - wtedy nazwiemy go listem intencyjnym.

 

 


 

Forma listu motywacyjnego

List motywacyjny powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4. W miarę możliwości dobrze jest zrobić odstępy między wstępem, rozwinięciem a zakończeniem naszego listu - jest to wtedy bardziej przejrzysta forma. Pamiętaj, żeby czcionka w tym dokumencie oraz w CV była identyczna.

Podobnie jak w przypadku CV, tu również liczy się estetyka i prostota. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy staramy się o posadę, na której liczy się pomysłowość i kreatywność, np., w dziale PR czy w agencji reklamowej. Wtedy można sobie pozwolić na pewną swobodę twórczą.

List motywacyjny to bezpośrednia odpowiedź na kryteria wyznaczone przez pracodawcę w ofercie pracy. To znaczy, że nasze umiejętności, dokonania, mocne strony opisujemy wyłącznie w kontekście oczekiwań pracodawcy. Co za tym idzie - nie można stworzyć jednej uniwersalnej wersji listu motywacyjnego i wysyłać go do wszystkich miejsc, którymi jesteśmy zainteresowani. Jeśli nawet nazwa stanowiska jest taka sama, to już specyfika pracodawcy za każdym razem się różni.

 


 

Budowa listu motywacyjnego

Jak każdy list, list motywacyjny składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia.
Pobierz schemat listu motywacyjnego (plik PDF).

WSTĘP

Powinien zawierać źródło informacji o ofercie, czyli informację, skąd dowiedziałeś się o możliwości pracy w tym miejscu na tym konkretnym stanowisku. Dobrze jest wymienić nazwę tej posady wraz z podaniem (jeśli był) numeru referencyjnego.

ROZWINIĘCIE

Może składać się z 3 części, w których uzasadnisz swoją przydatność do tej pracy.

 1. Odpowiedz na wymagania oferty. Te kryteria, które zostały ujęte w ogłoszeniu, można opisać po części w CV (np. tam jest miejsce na wykazanie swoich umiejętności obsługi programów komputerowych czy też kompetencji językowych), a po części właśnie w liście motywacyjnym. Wskazujemy, gdzie nauczyliśmy się konkretnej czynności albo przy okazji jakiego zadania przyswoiliśmy określoną wiedzę. Podajemy miejsca, daty, przykłady.
   
 2. Podaj, jakimi wykazujesz się cechami charakteru, osobowości i wskaż uzasadnienie. Wyliczanie wszystkich cech, jakie powinien posiadać dobry pracownik - np. komunikatywny, odpowiedzialny, potrafiący współpracować z grupą - nic nie da pracodawcy, ponieważ to tylko słowa. Jeżeli jednak wskażesz konkretne przykłady, Twój obraz w oczach pracodawcy zyska na realności i powadze. Opisując dobrze jedną cechę, można na tej bazie wysnuć wnioski o innych przymiotach, które Cię charakteryzują.

  Przykład:
  Jestem osobą, która potrafi dobrze zorganizować swój dzień i wywiązać się ze wszystkich obowiązków. Studiowałam dwa kierunki, zajmowałam się także pracą sekretarza w redakcji studenckiej gazety NLP. Poza pisaniem i korektą tekstu byłam odpowiedzialna również za kontakt z drukarnią. W ciągu 3 lat mojej współpracy z redakcją współorganizowałam kilka imprez kulturalnych (m.in. toruńskie eliminacje FAMY), nad którymi nasza gazeta objęła patronat. Okres studiów wykorzystałam także na regularną naukę dwu języków obcych (udało mi się także uzyskać certyfikat CAE w 2002r.) oraz pomoc w domu dziecka. Wszystkie te aktywności wykonywałam z zaangażowaniem i radością.

   
 3. Napisz, dlaczego tak bardzo jesteś zainteresowany pracą w tej firmie. Podaj jeden - dwa powody, dla których to właśnie to miejsce pracy jest Twoim celem. Może to być atmosfera, o której słyszałeś, że jest motywująca i serdeczna, możliwość dokształcania się i podwyższania swoich kompetencji lub inne. Decyduje Twoje osobiste zdanie. Pamiętaj jednak, że w tym punkcie istotne są korzyści, jakie firma odniesie z zatrudnienia Ciebie, a nie odwrotnie!

ZAKOŃCZENIE

W tym miejscu należy zrobić krótkie podsumowanie tego, co do tej pory napisałeś i wyrazić gotowość do zaprezentowania bliżej swojej osoby na rozmowie kwalifikacyjnej, na którą przyjdziesz we wskazanym terminie.

 


 

Czego unikać w trakcie pisania listu motywacyjnego?

 • błędów stylistycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych
 • nieestetycznego, nieczytelnego formatu listu motywacyjnego
 • braku informacji, czego dotyczy aplikacja (tj. numeru referencyjnego i nazwy stanowiska)
 • dublowania informacji zawartych w CV
 • braku uzasadnienia, dlaczego ubiegasz się o to właśnie stanowisko
 • wskazywania tylko własnych korzyści (szczególnie materialnych) z zatrudnienia w tej firmie
 • przyznawania się do niewiedzy, niekompetencji, braków w innym zakresie
 • roszczeniowego czy zbyt pewnego siebie tonu listu motywacyjnego
 • stosowania żargonu, niezrozumiałych czy zbyt wyszukanych słów

 


 

Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat pisania listu motywacyjnego zapraszamy Cię na warsztaty poświęcone temu tematowi, które są regularnie prowadzone przez Biuro Karier UMK oraz/lub na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.