Korzyści z odbycia praktyk Korzyści z odbycia praktyk

Zdobywanie doświadczeń zawodowych

Na praktykach student może wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności. Dla pracodawcy nie jest najważniejszą sprawą liczba praktyk oraz branża, w jakiej się je odbyło, ale przede wszystkim zdobyte umiejętności.

Sprawdzenie siebie w przyszłej pracy

Praktyki to pierwsza szansa, by sprawdzić, jakie preferujemy środowisko pracy (np. mała firma, duża korporacja) i panującą w niej atmosferę (kameralna, pełna dynamizmu). Można sprawdzić swoje funkcjonowanie w pracy, np. w sferze zadań nam przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itd.

Sprawdzenie zawodowych zainteresowań

Praktyka pozwala przekonać się, na ile podoba się praktykantowi praca w danym zawodzie i na danym stanowisku.

Praca w miejscu odbywania praktyk

Czasem student myśli o danej firmie jako przyszłym miejscu pracy. Wtedy najlepiej odbyć w tej firmie praktyki, by przekonać się, że wybór jest słuszny. Podczas praktyk pracodawca powinien poznać Twoje umiejętności i wiedzę.

Poznanie procesu rekrutacyjnego

W wielu firmach przyjmowanie praktykantów oparte jest na tej samej zasadzie, co zatrudnianie pracowników.

Chcesz się wybrać na praktyki? Przeczytaj jak to zrobić! Chcesz się wybrać na praktyki? Przeczytaj jak to zrobić!

Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie

Z Badania Losów Absolwentów UMK 2009 wynika, że 12% absolwentów uzyskało zatrudnienie dzięki wcześniejszym kontaktom z pracodawcą, w tym 43% odbywało u niego praktyki.

Pracodawca musi mieć środki finansowe na zatrudnienie nowego pracownika. Wtedy wszystko pozostaje w rękach praktykanta. O czym warto pamiętać w czasie odbywania praktyki, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?

  • Należy traktować praktyki poważnie, czyli jak stałą pracę.
  • Praktykant powinien pokazać, że lubi się uczyć i zdobywać nowe doświadczenie. Nie powinien natomiast krytykować pomysłów i rozwiązań pracowników, ale jednocześnie może proponować własne.
  • Zamiast nudzić się po wykonaniu przydzielonego zadania, warto samemu znaleźć sobie zajęcie, które pomoże w pracy pozostałym pracownikom, lub poprosić przełożonego o nowe zadanie.
  • Praktykant powinien także poznać bliżej firmę (jej historię, cele, pozycję na rynku, konkurencję itp.), a podczas odbywania praktyk pytać o sprawy, które go interesują oraz o rzeczy, których nie rozumie. W ten sposób pokaże, że jest zainteresowany działalnością firmy i zależy mu na dobrym wykonaniu zadania.
  • Należy pamiętać również o pozostawieniu po sobie dobrego wrażenia. W tym celu trzeba mieć dobry kontakt z przełożonym i współpracownikami, co staje się przydatne podczas rekrutacji. Warto także pozostawać w kontakcie, ponieważ może się to okazać pomocne w przyszłej rekrutacji.