Konkurs Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Konkurs Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, zrzeszająca działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz w której Podmiotami wspierającymi są Agenci Transferowi ogłasza kolejną, XIII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące tematyki funduszy inwestycyjnych. Celem Konkursu jest promowanie wśród studentów rynku funduszy inwestycyjnych, którego rola na rynku kapitałowym znacząco wzrosła w ostatnich latach.         
 
Ogłoszony przez IZFiA Konkurs dotyczy prac magisterskich, napisanych w języku polskim lub angielskim, które zostały obronione w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016. Termin nadsyłania prac upływa 30 września b.r. W tym terminie prace należy dostarczyć do siedziby Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres poczta@izfa.pl. W tytule e-maila prosimy umieścić informację: "Zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu IZFiA" oraz imię i nazwisko autora.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca grudnia 2016 roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone na internetowej stronie Izby.
 
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną - 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych - mo
żliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dlatego Konkurs to również świetna okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego w TFI i dobry początek kariery zawodowej.

Regulamin_Konkursu_na_prace_mgr.