Komunikacja z zagrożonymi powodzią Komunikacja z zagrożonymi powodzią

Tytuł projektu: 

Skuteczna komunikacja z osobami z terenów zagrożonych powodzią

 

Czas realizacji projektu:

22 marca – 27 kwietnia 2017 r.

 

Problem:

Odmowa ewakuacji przez osoby przebywające na terenach zalewowych, podczas działań samorządu związanych z przekroczeniem poziomu alarmowego Wisły

 

Opis:

Zadaniem grupy projektowej było znalezienie sposobów na poprawę komunikacji z działkowcami, uświadomienie im skali zagrożenia, a także ogólną poprawę ich sytuacji. Tereny działkowe dla niektórych osób to miejsce stałego pobytu.

 

Design Thinking:

Po wielkiej burzy mózgów spisano wszystkie zebrane pomysły, mające przyczynić się do rozwiązania problemu. Dotyczyło to, m.in. komunikatów, banerów, ochrony, mediów społecznościowych, a także kampanii społecznych. Grupa stworzyła nowe wersje komunikatów, do których dołączona została instrukcja, dotycząca podejmowania odpowiednich zachowań w przypadku alarmu powodziowego.  Zaprojektowano kampanię społeczną „Powódź w liczbach", a także mobilną wystawę pokazującą problem powodzi w Toruniu.

 

Efekt procesu:

W prezentacji wyników projektu uwzględniono konieczność zmiany komunikatu na bardziej wyrazisty i bezpośredni. Zaplanowano także przygotowanie tablic z mapami działek wskazujących na poziom ich zalania w roku 2010, a także przygotowanie dwóch wystaw informujących, m.in. o działaniach, jakie podejmuje miasto na rzecz powodzian oraz wymiarze zaangażowania służb.

 

Prowadzący:

Dr hab. Rafał Moczkodan

 

W projekcie udział wzięli:

Paweł Gręziak - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Jan Jankowski – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Roksana Mosakowska

Leszek Lubiński – Stosunki międzynarodowe

Maciej Perzewski – Bezpieczeństwo wewnętrzne