Kompetencje pożądane na rynku pracy na podstawie analizy ofert pracy Kompetencje pożądane na rynku pracy na podstawie analizy ofert pracy

Ogólnopolski serwis ofert pracy, staży i praktyk https://biurokarier.edu.pl gromadzi oferty pracy skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych, które posiadają opisy kompetencyjne stanowisk pracy.

Z analizy ofert (złożonych do dnia 13 lipca 2012) zawierających opisy kompetencyjne stanowisk pracy, wynika, że najbardziej pożądanymi kompetencjami są:

5 Komunikatywność.jpg

Komunikatywność

(wskazana w 70% ofert opisanych kompetencyjnie)

Skuteczne komunikowanie się poprzez przekazywanie innym swoich myśli w zrozumiały dla nich sposób, a także uważne i aktywne słuchanie wypowiedzi innych, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Osoba komunikatywna samodzielnie rozpoczyna dyskusje, rozmowy, aktywnie dopytuje poszukując informacji lub gdy czegoś nie rozumie. Potrafi formułować jasne i precyzyjne wypowiedzi dostosowując treść i formę do odbiorców. Uważnie słucha rozmówców, nawet gdy prezentują odmienne poglądy.

10 Sumienność i dokładność.jpgSumienność i dokładność

(wskazana w 46% ofert)

Nastawienie na jak najlepsze wykonywanie każdej czynności, dbanie o szczegóły i wysoką jakość efektów pracy (produktów, usług etc). Osoba sumienna i dokładna przestrzega prawidłowej kolejności wykonywanych działań. Potrafi skoncentrować uwagę realizując monotonne zadania przywiązując wagę do szczegółów.

11 Samodzielność.jpgSamodzielność

(wskazana w 34% ofert)

Zdolność do w pełni samodzielnego realizowania uzgodnionych celów, w tym do podejmowania niezbędnych decyzji. Osoba samodzielna ma zaufanie do własnych możliwości i umiejętności. Posiada zdolność do podejmowania decyzji w trudnych i nietypowych sytuacjach.

4 Praca zespołowa.jpgPraca zespołowa

(wskazana w 33% ofert)

Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej i produktywnej współpracy z innymi pracownikami. Osoba dobrze pracująca w zespole dba o interesy członków zespołu, nawet jeśli to oznacza częściową rezygnację z własnych interesów. Bierze aktywny udział w pracy zespołu, unika konfliktów, a jeśli się pojawią dąży do ich rozwiązania sprawiedliwie oceniając racje i dbając o interesy obu stron konfliktu.

19 Myślenie analityczne.jpgMyślenie analityczne

(wskazana w 30% ofert)

Dostrzeganie wielu aspektów rzeczywistości, efektywna praca z dużą ilością różnych informacji, dostrzeganie zależności oraz wyciąganie wiarygodnych wniosków z posiadanych danych. Osoba myśląca analitycznie samodzielnie poszukuje różnorodnych danych i informacji, prawidłowo analizuje i ocenia przydatność dostępnych informacji, szacuje ich użyteczność i wiarygodność, dostrzega zależności między nimi. Samodzielnie określa przyczyny błędów i nieprawidłowości oraz wyciąga złożone wnioski z przeprowadzonych analiz.

Wśród kompetencji cenionych przez pracodawców znalazły się również:

 • Organizacja pracy (28%),
 • Zaangażowanie (26%),
 • Kreatywność (26%),
 • Odporność na stres (20%).

 


opracowanie: Anna Bielawiec-Osińska (19.07.2012)

Raporty z badań "Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych" Raporty z badań "Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych"


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców
na tzw. kompetencje miękkie absolwentów
kierunków ścisłych - edycja IV

Toruń 2013

 

Zawartość

 • Znaczenie i przydatność kompetencji miękkich
 • Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach
 • Pożądane i deficytowe kompetencje miękkie u
  • projektanta systemów IT
  • koordynatorów projektów IT
  • projektanta CAD
  • audytora IT
  • specjalisty ds. bezpieczeństwa danych

 


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców
na tzw. kompetencje miękkie absolwentów
kierunków ścisłych - edycja III

Toruń 2012

 

Zawartość

 • Znaczenie i przydatność kompetencji miękkich
 • Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach
 • Pożądane i deficytowe kompetencje miękkie u
  • webmastera
  • administratora sieci
  • statystyka
  • analityka rynku ubezpieczeniowego
  • analityka ryzyka ubezpieczeniowego
  • specjalisty ds. BHP

 


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców
na tzw. kompetencje miękkie absolwentów
kierunków ścisłych - edycja II

Toruń 2011

 

Zawartość

 • Kompetencje deficytowe u absolwentów kierunków ścisłych niezbędne w pracy w badanych kategoriach zawodów
 • Najważniejsze kompetencje wymagane u
  • programisty
  • pracownika wsparcia IT
  • specjalisty ds. obsługi klienta
  • nauczyciela
  • robotyka/automatyka
  • diagnostyka laboratoryjnego/chemika

 


Pobierz publikację (PDF)

Raport z badania

Zapotrzebowanie pracodawców województwa
kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie
absolwentów kierunków ścisłych

Toruń 2010

 

Zawartość

 • Znaczenie kompetencji miękkich
 • Znaczenie kompetencji w wybranych grupach absolwentów (zależne od ukończonego kierunku studiów)
  • automatyka, robotyka, fizyka techniczna
  • informatyka stosowana
  • informatyka
  • chemia
 • Kompetencje miękkie niezbędne w zawodach nie wymagających kierunkowego wykształcenia

Kompetecje zawodowe niezbędne do właściwego wykonywania obowiązków na podstawie Badania Losów Absolwentów UMK 2010 Kompetecje zawodowe niezbędne do właściwego wykonywania obowiązków na podstawie Badania Losów Absolwentów UMK 2010