Certyfikaty językowe Certyfikaty językowe

Poziom biegłości językowej

Jeśli zastanawiasz się, jaki poziom języka prezentujesz przejrzyj poniższy dokument.

Certyfikaty wg języków

Język angielski

Certyfikat

Poziom

Ocena

First Certificate in English (FCE)

B2

A, B, C

Certificate in Advanced English (CAE)

C1

A, B, C

Certificate of Proficiency in English (CPE)

C2

A, B, C

BEC Preliminary

B1

 

BEC Vantage

B2

 

BEC Higher

C1

 

International Legal English Certificate (Cambridge ILEC)

B2

B2 Pass

C1

C1 Pass, C1 Pass with Merit

International Certificate in Financial English(Cambridge ICFE )

B2

B2 Pass

C1

C1 Pass, C1 Pass with Merit

TELC English

A1

 

Żeby zdać egzamin, należy mieć co najmniej 60% w obu częściach egzaminu

A2

B1

B2

C1

Test of Legal English Skills TOLES Foundation

A2-B1

81-100 doskonała znajomość

61-80 bardzo dobra

41-60 zadowalająca

0-40 słaba

Test of Legal English Skills TOLES Higher

B1-B2

Test of Legal English Skills TOLES Advanced

B2-C1

Gold 451-500 doskonała znajomość

Orange 401-450 bardzo dobra

Red 301-400 dobra

Purple 201-300 zadowalająca

Blue 101-200 bliska zadowalającej

Greek 0-100 podstawowa

TOEIC Test of English for International Communication

A1-C2

Skala punktowa 10-990

SEFIC Spoken English for Industry and Commerce

A2-B2

75-100% - PASS WITH DISTINCTION

60-74% -  PASS WITH CREDIT

50-59% - PASS

45-49% - FAIL DISCRE-

TIONARY

0-45% - FAIL

EFB English for Business

A1-C1

TOEFL

 

Skala punktowa

GMAT Graduate Management Assessment Test

 

 

EFTI English for Tourism Industry

 

 

 

Język niemiecki

Certyfikat

Poziom

Ocena

ZD - ZERTIFIKAT DEUTSCH

B1

 

Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB

B2

 

 

Zentrale Mittelstufenprüfung - ZMP

C1

 

PWD  Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

C1

 

ZOP Zentrale Oberstufenprüfung

C2

 

KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom

C2

 

GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom

C2

 

 

TELC

A1

 

Żeby zdać egzamin, należy mieć co najmniej 60% w obu częściach egzaminu

A2

B1

B2

C1

 

Język hiszpański

Certyfikat

Poziom

Ocena

DELE Diploma Inicial

B1

 

DELE Diploma Intermedio

 

B2

 

DELE Diploma Superior

 

C2

 

TELC

A1

 

Żeby zdać egzamin, należy mieć co najmniej 60% w obu częściach egzaminu

A2

B1

B2

C1

 

Język włoski

Certyfikat

Poziom

Ocena

CELI (CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA)

CELI 1

Zdane, nie zdane

CELI 2

A, B, C

CELI 3

CELI 4

CELI 5

CILS (CERTIFICAZIONE D'ITALIANO COME LINGUA STRANERA)

A1

Punkty

A2

B1

B2

C1

C2

CIC ( CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELL'ITALIANO COMMERCIALE)

INTERMEDIO B1

 

AVANZATO C1

TELC

A1

 

Żeby zdać egzamin, należy mieć co najmniej 60% w obu częściach egzaminu

A2

B1

B2

C1

 

Język rosyjski

Certyfikat

Poziom

Ocena

TRKI I

B1

 

TRKI II

B2

 

TRKI III

C1

 

TRKI IV

C2

 

TELC

A1

 

Żeby zdać egzamin, należy mieć co najmniej 60% w obu częściach egzaminu

A2

B1

B2

C1

Russian for Business Communication)

 

B2

Brak oceny

 

C1

 

Język francuski

Certyfikat

Poziom

Ocena

DELF

A1

très bien / bien / assez bien / sans mention

 

A2

B1

B2

DALF

C1

très bien / bien / assez bien / sans mention

 

C2

DS (Diplôme Supérieur d'Études Française Modernes)

 

très bien / bien / assez bien /

DL (Diplôme de Langue Française)

B2

très bien / bien / assez bien / sans mention

 

DFA Diplôme de Français des Affaires

1-B2

Punkty

Aby zaliczyć należy zdobyć 55 punktów w tym minimim 45 z części pisemnej. Aby dostać ocenę dobrą "bien"- 70 punktów, bardzo dobrą "trés bien" - 80 punktów.

2-C1

Aby zaliczyć należy zdobyć 55 punktów w tym minimim 30 z części pisemnej. Aby dostać ocenę dobrą "bien"- 70 punktów, bardzo dobrą "trés bien" - 80 punktów.

CFJ (Certificat de Français Juridique)

 

 

TELC

A1

 

 

Żeby zdać egzamin, należy mieć co najmniej 60% w obu częściach egzaminu

A2

B1

B2

C1

C1