Kto może wziąć udział w projekcie Kompetencje Dla Przyszłości? Kto może wziąć udział w projekcie Kompetencje Dla Przyszłości?

Rodzaj działania Liczba miejsc Beneficjenci
 

Akademia Rozwoju Kompetencji
(ARK)

90 osób
x
3 edycje
 • studenci ostatnich lat, tegoroczni absolwenci (do 6-tego miesiąca po zakończeniu studiów) oraz doktoranci::
  • Wydziału Chemii
  • Wydziału Matematyki i Informatyki
  • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Zajęcia aktywizujące dla absolwentów

Jak skutecznie przejść proces rekrutacji?

10 osób
x
6 edycji
 • tegoroczni absolwenci (do 6-tego miesiąca po zakończeniu studiów)
  • Wydziału Chemii
  • Wydziału Matematyki i Informatyki
  • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Pierwszeństwo mają absolwenci studiów magisterskich.

Kurs języka migowego KSS 1

15 osób
x
4 edycje
 • asystenci osób niepełnosprawnych studiujących na UMK
 • studenci UMK
 • doktoranci UMK
 • pracownicy UMK
 • absolwenci (do 6-tego mies. od daty ukończenia studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Pierwszeństwo mają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych

Sztuka samodoskonalenia. Jak zostać zauważonym na rynku pracy?

10 osób
x
3 edycje
 • studenci i absolwenci UMK (do 6-tego mies. od daty ukończenia studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych

Rynek pracy a osoba niepełnosprawna. Poznaj swoje prawa

10 osób
x
3 edycje
 • studenci i absolwenci UMK (do 6-tego mies. od daty ukończenia studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności