Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu

Działalność inLAB polega na pośredniczeniu między naukowcami a przedsiębiorcami, pozyskiwaniu zleceń zewnętrznych umożliwiających komercjalizację osiągnięć Uniwersytetu, jego wydziałów i osiągnięć indywidualnych kadry naukowej.

Realizacja zleceń może przybierać następujące formy:

  • wdrożenie opracowania wygenerowanego wcześniej na Uniwersytecie,
  • opracowanie nowego rozwiązania na podstawie zapotrzebowania określonego przez zlecającego.

Naszym celem jest wypracowywanie rozwiązań badawczo - rozwojowych możliwych do wdrożenia w Państwa przedsiębiorstwie.

  • Podczas spotkania z Państwa przedstawicielami rozmawiamy o możliwościach realizacji wspólnych projektów badawczo – rozwojowych.
  • Czuwamy nad procesem negocjacji, tworzenia kosztorysu, harmonogramu i aspektami prawnymi prowadzonych projektów.
  • Poszukujemy źródeł ich finansowania, pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
  • Czuwamy nad terminową realizacją projektu, jego rozliczaniem finansowym i merytorycznym.
  • Inicjujemy dedykowane prace dyplomowe naszych studentów i doktorantów.
  • Dbamy o trwałość nawiązanej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Jóźwik
Kierownik inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń, p.34
tel. 56 6114892, 508 467 557
email: inlab@umk.pl

www.inLAB.byd.pl | www.inlab.byd.pl/index.php?id=264

www.facebook.com/inLABumk