Druga edycja projektu "Grasz w staż - pracę masz"

Aktualizacja: 24.02.2020r.

Grasz w staż – pracę masz II to projekt przygotowany przez Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentówi oraz Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w ramach pilotażowego programu „Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w dwóch okresach od 01-12-2019 do 30-09-2021 oraz 01.12.2021 do 30.09.2023 r.

Projekt stanowi wsparcie dla osób, które są gotowe do wejścia na rynek pracy i zdobycie zatrudnienia oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w lekkim, znaczny lub umiarkowanym stopniu (lub posiadających równoważne orzeczenie). Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest bycie studentami ostatniego roku studiów na UMK (licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych) lub posiadanie statusu absolwenta, który ukończył dowolne studia na UMK w okresie maksymalnie 60 miesięcy od daty przystąpienia do projektu.

 

Działania wspierające oferowane w ramach projektu będą obejmowały:

 •  zindywidualizowane zaplanowanie i wdrożenie ścieżki kariery, realizowane przez doświadczoną kadrę specjalistów w zakresie planowania kariery,
 •  podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki szkoleniom i kursom zawodowym i specjalizacyjnym,
 •  zdobycie doświadczenia zawodowego dzięki płatnym stażom (od 3 do 4 miesięcy) u potencjalnych pracodawców,
 •  likwidację barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji,
 •  wsparcie trenera pracy podczas realizacji stażu,
 •  dodatek motywacyjny dla osób ponoszących dodatkowe koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i inne (do max. 4 miesięcy).

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Jeśli jesteś nieaktywną/-ym zawodowo studentką/studentem ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub ukończyłeś dowolne studia na naszej Uczelni w ciągu ostatnich 60 miesięcy i jednocześnie posiadasz aktualne orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, projekt „GRASZ W STAŻ – PRACĘ MASZ 2" stworzony jest właśnie dla Ciebie.

Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w naszym projekcie to:

 • pomożemy Ci rozpoznać Twoje możliwości i potencjał,
 • wspólnie wyznaczymy Twoją ścieżkę kariery zawodowej,
 • rozwiniemy Twoje kompetencje poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia
 • ułatwimy Ci kontakt z potencjalnymi pracodawcami, abyś mógł zdobyć doświadczenie w trakcie stażu
 • ułatwimy Ci podjęcie pracy zgodnej z Twoimi kompetencjami i wykształceniem

Nasz projekt daje Ci prawdziwą szansę na podniesienie Twoich kwalifikacji i zdobycie ciekawej pracy, być może takiej, o której zawsze marzyłaś(eś). Zgłoś swój udział w projekcie i zagraj z nami w staż!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (do 13.03.2020r. lub zgłoś się do biura Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych DS nr 11, ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń)

REGULAMIN PROJEKTU

 

 

WSPARCIE NA UMK

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

DS nr 11, ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń tel.: 56 611-49-83
e-mail: pelnomoc@umk.pl   https://www.umk.pl/studenci/niepelnosprawni/

 

Zadania

Dążenie do likwidacji wszelkich barier całkowicie lub częściowo uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych,

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania dla niepełnosprawnych studentów UMK dysponuje sprzętem i oprogramowaniem zakupionym przez Biuro Karier UMK w ramach projektu pn. "Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Osoby chętne do skorzystania z usług wypożyczalni proszone są o kontakt z biurem sekcji.

 

Jesli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, wyślij swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

KONTAKT:

Koordynator projektu

Sławomir Rylich
Kierownik Zespołu
ds. Studentów Niepełnosprawnych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


ul. Gagarina 33 (DS 11.)
87-100 Toruń
tel. 56 611-49-83

rylicsla@umk.pl