Autor: Agnieszka Szymańska; Biuro Karier UMK, w ramach projektu "Kompetencje dla przyszłości"
Data aktualizacji: 1.12.2011

Grafik komputerowy

Grafik to osoba, która tworzy i przygotowuje materiały reklamowe oraz publikacje o różnym charakterze – mogą to być ulotki, foldery, plakaty, billboardy, layouty stron internetowych, banery, wizytówki, czasopisma, książki, albumy ale także efekty specjalne czy animacje do wymienionych materiałów. Grafik komputerowy zajmuje się nie tylko tworzeniem grafiki wektorowej (loga firm, wykresy, rysunki itp.), ale także dopasowuje czcionki do tekstu, ustala interlinie, styl, wielkość wcięć akapitowych, sposób ustawienia tytułów i śródtytułów publikacji; wykonuje także skład komputerowy publikacji (łączy tekst ze zdjęciami i układa je na stronie). Miejsca pracy grafika to firmy oferujące usługi internetowe, agencje reklamowe, studia grafiki reklamowej, drukarnie, wydawnictwa, prasa, telewizja. Grafik wykonuje swoje zadania za pomocą technik oraz programów komputerowychtakich jak: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw, InDesign czy Flash. Wszystko zależy od tego, w czym się specjalizuje i jaki efekt końcowy jest oczekiwany. Jednak znajomość obsługi programów to nie wszystko. Kontakt z procesem wydawniczym sprawia, że grafik musi znać obsługę drukarek, skanerów, rodzaje papieru i techniki druku, ponieważ to on często drukuje teksty przeznaczone do pierwszych korekt i nanosi je później na gotowym, złożonym tekście, to on przygotowuje wyciągi barwne i dokonuje na nich pomiaru (krycie, kalibracje). Wreszcie do niego należy zazwyczaj kontakt z klientem i dokonanie kalkulacji wykonywanej usługi poligraficznej.

Zadania

·         praktyczna znajomość programów do tworzenia grafiki wektorowej oraz 3D,

·         wykonywanie obróbki cyfrowej obrazów rastrowych,

·         projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach,

·         skanowanie przezroczy, zdjęć, negatywów, obsługiwanie aparatu cyfrowego,

·         wykonywanie szeroko pojętego składu komputerowego publikacji,

·         przygotowywanie wydruku do korekty,

·         przygotowywanie i optymalizowanie grafiki do użycia w Internecie,

·         tworzenie prezentacji graficznych i multimedialnych,

·         współpraca w zespole grafików w ramach wykonania wspólnego projektu.

Predyspozycje / kwalifikacje kompetencje poszukiwane przez pracodawców

·         kreatywność, twórczość i odwaga, by proponować innowacyjne pomysły i je wprowadzać,

·         umiejętność samodzielnego organizowania swojej pracy i dotrzymywania terminów,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

·         dokładność i cierpliwość,

·         chęć stałego rozwoju i poszerzania swoich kwalifikacji,

·         zmysł artystyczny i dobry smak czyli umiejętność łączenia ze sobą kolorów i tworzenia oryginalnych kompozycji,

·         umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

Wykres 4Kompetencje najczęściej wymagane przez pracodawców na stanowisku grafik komputerowy[i]

Droga na stanowisko grafika komputerowego i możliwości rozwoju

W zawodzie grafika komputerowego możliwości awansu oraz rozwój zawodowy są ściśle związane z wielkością firmy. W dużych firmach zdobycie stanowiska kierownika projektu lub określonego działu jest bardziej prawdopodobne. Najskuteczniejszym sposobem na zrobienie kariery jest stworzenie własnej firmy i chociaż wymaga to wkładu odpowiednich funduszy, to jednak pozwala na samodzielne wykonywanie projektów, oraz zdobycie dużego doświadczenia w branży. Duże szanse na powodzenie mają osoby z bogatym portfolio. Poleca się zatem rozpoczynanie kariery już na studiach i budowanie doświadczenia w oparciu o własne zaangażowanie w różnych zadaniach a następnie gromadzenie ich wyników oraz sukcesów, osiągnięć i własnych projektów w portfolio.

Wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie grafika komputerowegotookoło 2 tys. zł netto. Dużo zależy od ilości wykonanych zleceń i portfela firm, które zlecają projekt. Graficy z dużym, różnorodnym doświadczeniem, określani mianem ekspertów mogą zarabiać 10 tys. zł netto i więcej.[i]
Na podstawie analizy ofert pracy skierowanych do absolwentów kierunków ścisłych składanych przez pracodawców w latach 2005-2010 za pośrednictwem Biura Karier UMK (oprac. Tomasz Jankowski)