Global Talents Global Talents

Global Talents to międzynarodowy program praktyk zagranicznych skierowany do absolwentów studiów I lub II stopnia, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie, pracując w wielokulturowym środowisku. Osoby biorące udział w programie mają szanse realizować praktykę w następujących obszarach: Marketing, Business Administration, IT, oraz Education. W ramach programu Global Talents można wyjechać do krajów z najprężniej rozwijającą się gospodarką – do Chin, Indii, Brazylii, Turcji czy Japonii - na okres od 3 do 12 miesięcy.

Dlaczego warto wyjechać?

Dzięki AIESEC wyjechałem na praktykę do Iranu do międzynarodowej firmy GEM, gdzie zajmowałem się analizą statystyczną przeprowadzonych ankiet dla 6 krajów: Gwatemali, Iranu, Brazylii, Danii, Węgier oraz Peru. Nauczyłem się posługiwać specjalistycznym programem do sporządzania raportów statystycznych, zacząłem naukę języka perskiego, ale co najważniejsze od podszewki poznałem kulturę Iranu, której nie mógłbym zgłębić  jako zwykły turysta – opowiada jeden z praktykantów - Łukasz.

Doświadczenie międzynarodowe zdobyte zarówno podczas wolontariatu jak i praktyk zagranicznych AIESEC nie tylko zwiększa szanse na rynku pracy oraz pozwala wyróżnić się poprzez atrakcyjny wpis do CV. Jest to także wspaniała przygoda, która prowadzi do rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz osobistych, a także umożliwia budowanie międzynarodowej sieci kontaktów.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w rekrutacji należy spełnić określone wymagania opisane na stronie www.globaltalents.pl, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny.