WYNIKI BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMCH PROJEKTU UMK W EUROPIE 2020

GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI CHEMII W 3 LATA PO ZAKOŃCZNIU STUDIÓW

Na podstawie badania losów absolwentów UMK realizowanych w 3 lata po zakończeniu studiów  wynika, że uczy się lub pracuje ponad 94% absolwentów kierunku. Warto podkreślić, że ponad 84% pracujących absolwentów pracuje zgodnie ze zdobytym wykształceniem. Już w 3 lata po zakończeniu studiów 12% absolwentów pracuje na stanowiskach kierowniczych.